Šta je to Montesori metod? – Cilj vaspitanja jeste obrazovanje, koji omogućuje da svako nađe svoju ulogu, svoje mesto, svoj cilj postojanja i dati mu mogućnost da to ostvari. Sam metod ističe rano učenje do 3. godine, dete na ranom uzrastu nesvesno upija ono što intenzivno doživljava u svojoj okolini. Svesni upijajući um (uzast 3.-6. godina), obeleževa pojavu svesti, volje, ovladavanje jezikom, javljanje veština. Pokazuje svesnu glad za znanjem i sticanje složenijih veština.

Prvi tekst na temu Montesori kod kuće možete pronaći klikom na link.

Učenje kako prepoznati pojedine oblike jedan je od prvih koraka prema učenju čitanja. Podstičući dete od dve – tri godine da upamti oblik kruga ili trougla, vi ga zapravo pripremate za kasnije prepoznavanje oblika slova i brojeva. Igrom oblika zapravo podstičete razvoj percepcije kod deteta (percepcija predstavlja proces stvaranja slike o nekoj pojavi, događaju ili objektu iz čovekove okoline).

U tekstu koji sledi biće prikazane različite igre koje se mogu postaviti tako da odgovaraju principima Montesori pedagogije, a svaka od njih se može pronaći na sajtu Izdavačke kuće PIKOM.

 • Montesori “poslužavnik” za učenje oblika i boja

DSC_7036

Za ovaj poslužavnik koristila sam PIKOM-ovu igru ZAVRTI OBLIK I BOJU. Igra se sastoji od 12 kartona koje zadaju formu koju bi dete trebalo da sastavi od različitih oblika, tablu koja ima dva kruga sa strelicama koje se vrte kako bi se pokazalo koja boja i koji oblik bi trebalo pronaći. Igra sadrži osnovne oblike (krug, trougao i kvadrat) i četiri boje (žutu, plavu, crvenu, zelenu).

DSC_7039

Šta razvijamo ovom igrom?

 1. vizuelnu percepciju i diskriminaciju (prepoznavanje oblika i boja),
 2. orijentaciju na papiru,
 3. prostornu orijentaciju (gore, dole, ispod, iznad, levo, desno),
 4. mišljenje (serijacija i klasifikacija),
 5. govor (imenovanje oblika i boja),
 6. maštu i kreativnost (kada se sve forme sklope, možemo sami stvarati nove).
 • Montesori “poslužavnik” za učenje oblika, boja i šara

DSC_7047

Igra BETA 5 – boja, oblik, gravura nam donosi malo složeniju igru za stariju decu, gde pored boja i oblika učimo da prepoznajemo i različite šare tj. gravure. U kutiji se mogu pronaći 64 kartice u 4 različita oblika, boje i sa sa 4 različite šare. Imamo 3 table gde svaka pokazuje jednu osobinu koji bi trebalo pronaći, kao i 3 držača gde postavljamo kartice.

DSC_7052.JPG

Šta razvijamo ovom igrom?

 1. vizuelnu percepciju tj. prepoznavanje oblika
 2. vizuelnu diskriminaciju tj. razlikovanje šara
 3. finu motoriku
 4. mišljenje (konzervacija i klasifikacija),
 5. govor (imenovanje oblika i boja),
 6. maštu i kreativnost.
 • Montesori “poslužavnik” za učenje brojeva

DSC_7062

ALFA 5 je igra sa brojevima, pravi izvor za početno učenje matematičkih pojmova i brojanje do 6. Igra se sastoji od 6 plavih i 6 zelenih tabli na kojoj su nacrtane jabuke tj. kruške i označeni brojevi od 1 do 6 i jedne kockice za bacanje. Same table su napravljene kao slagalice umetaljke.

Šta razvijamo ovom igrom?

 1. finu motoriku,
 2. mišljenje,
 3. vizuelnu percepciju (prepoznavanje oblika gde koji deo ide),
 4. učimo početne matematičke pojmove – brojeve, ali uvodimo i dete u svet matematike tako što kroz igru učimo prebrojavanje.

DSC_7064.JPG

Kod ove igre je važno da kada detetu pokazujemo kako da broji tj. prebrojava da to uradimo tako što ćemo prstom dodirnuti svaku jabuku odnosno svaku tačku na kockici, jer dete mora prvo da “oseti” broj kako bi kasnije kako se razvija mišljenje i kognicija uopšte da broji “u glavi”.

 • Igra plus – TANGRAM, BETA 7

DSC_7173

Tangram je drevna kineska igra, koju ste verujem igrali kad ste bili dete, a danas je možda nepravedno zapostavljena.

Igra se sastoji od 5 trouglova različitih veličina, jednog kvadrata i jednog paralelograma. U kutiji se nalaze četiri kompleta tangram oblika – žuti, plavi, crveni, zeleni. A postoji i 19 šema za sklapanje različitih formi.

Svaka šema predstavljena je belo – gde je svaki oblik označen pojediničano i crno – gde je cela šema iz jednog dela.

A uz tangram dete osim učenja oblika i boja, što je i tema ovog teksta, uči da se orijentiše u prostoru i na papiru, razvija mišljenje, ali i svoju maštu i kreativnost jer ne moramo uvek pratiti uputstva za sklapanje – naša mašta može svašta.

Ukoliko vam se dopadaju ove igre i želite da napravite neki od ovih Montesori “poslužavnika” možete ih poručiti preko sajta Izdavačke kuće PIKOM ili njihove Facebook stranice.

logo2014


Tekst je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom PIKOM, što ni na koji način nije uticalo na forminje mog mišljenja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.