PROCENA GRAFOMOTORNIH VEŠTINA, VEŠTINE PISANJA I ČITANJA

Ima za cilj da odredi u kojoj fazi je grafomotorni razvoj deteta i da li postoji potrebna za dodatnu stimulaciju veštine pisanja. Takođe, ukoliko sumnjate na disgrafiju (za uzrast 7+ godina) ovo je procena koju bi trebalo da zakažete. Procena podrazumeva procenu veštine pisanja uz korišćenje dektoloških testova, razgovor sa detetom i sa roditeljima. Nakon procene roditelj na mail dobija mišljenje defektologa.

Procena traje 60 minuta.

ROCENE RAZVOJA DETETA

Ima za cilj da odredi koliko je dete ovladalo razvojnim fazama u oblasti motorike, govora, mišljenja i emocionalnog razvoja u odnosu na svoj kalendarski uzrast. Procena podrazumeva razgovor sa roditeljima, opservaciju deteta tokom slobodne igre, kao i procenu razvoja uz korišćenje defektoloških testova. Nakon procene roditelj na mail dobija mišljenje defektologa.

Procena traje 60 minuta, gde se vreme zakazivanje procene prilagođava vašim potrebama i karakteristikama vašeg deteta.

TRETMANA DEFEKTOLOGA KROZ IGRU

Iindividualni preventivno-korektivan rad podrazumeva sprovođenje aktivnosti u cilju postizanja postavljenih ciljeva. Sve aktivnosti predviđene programom se prilagođavaju poštujući detetova interesovanja, veštine i sposobnosti, primenjujući pozitivnu psihologiju. Svaki tretman se planira i sprovodi tako da odgovara detetu. Tretman je zasnovan na primeni Montesori metoda rada, Marte Mea, Floortime-a, kao i reedukacije psihomotorike (primene pokreta u igri), svaki stimulativni tretman je zasnovan na stimulaciji ranog razvoja kroz igru. 

Tretmani se mogu organizovati tako da budu: intezivni tretmani (3-5 puta nedeljno u trajanju od 45 ili 60 minuta) ili poluintezivni (1-2 puta nedeljno u trajanju od 45 ili 60 minuta).

ONLINE KONSULTACIJE

Podrazumevanju popunjavanje upitnika koji roditelj dobija na mail pre sastanka. Na samom sastanku se razgovara o datim odgovorima, dobijate vreme za sva pitanja koja vas muče, zajedno postavljamo funkcionalne ciljeve za naredni period razvoja.

Konsultacije ovog tipa traju 60 minuta, ukoliko je potrebno mogu se i produžiti.

MSc Marija K. Ršumović

 NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Zakazivanje je obavezno.

Sve potrebne informacije možete dobiti klikom na polje kontakt ili putem mail-a:

 

pitajtedefektologa@gmail.com

Edukativni kabinet “Pitajte Defektologa” nalazi se na adresi:

Tadeuša Košćuška 66

Beograd – Dorćol (kej 25.maj)