Pijaže naglašava da je ključnu ulogu u saznajnom razvoju ima fizička i mentalna aktivnost deteta, dete ne bi trebalo da bude i ono nije pasivan primalac uticaja okruženja, već kako razvoj teče postoji težnja da se uspostavi unutrašnja ravnoteža (ekvilibracija). Načini uspostavljanja ravnoteže su različiti na različitm uzrastima, na mlađem uzrastu se mogu opisati kao primitivni, dok kasnije u adolescenciji sistem uravnoteženja postaje feksibilniji i sposoban da na svako remećenje spolja reaguje adekvatno – uspostavljanjem mobilne (pokretne) ravnoteže.

Konstuktivne sposbnosti (konstruktivna praksija) predstavljaju viši nivo integracije pratko-gnostičkih funkcija. Ona predstavlja sposobnost vršenja konstrukcije u manipulativnom polju. Ovaj test koristimo i pri proceni disgrafije. Da bi dete moglo da reprodukuje određeni model potrebno je razvijena vizuelna pecepcija koja se integriše u kinetičku sliku, a zatim i u motorni čin (Rapaić, 1996. prema Nikolić i saradnici, 2011.).

Za organizaciju procene, potreban nam je i odgovarajući materijal koji je napravljen u obliku drvenih štapića – STIK testa (materijal se stoji od po 8 štapića u tri osnovne boje, a štapići su istih dužina):

PSX_20200405_175328

Kako se STIK test korisiti pri proceni. Kao što sam napisala ovaj test se sastoji od 24 drvena štapića (tri boje po osam štapića). Sam test se sprovodi na četiri načina, svaki subtest sadrži 10 zadataka (prvo sprovodimo subtest 1, pa subtest 2, pa tri i četiri). Na početku svakog testa detetu dajemo jednostavan zadatak za vežbu kako bi proverili da li dete razume šta bi trebalo da uradi.

SUBTEST 1

Tokom prvog subtesta, sedimo pored deteta (sa leve strane deteta ukoliko smo desnoruki kako bi dete imalo dobar uvid na model koji postavljamo pri zadatku). I mi i dete dobijamo jedan broj štapića koje koristimo (po četiri od svake boje). Krećemo od jednostavnih zadataka i detetu dajemo model koji bi trebalo da ponovi sa svojim štapićima.

PSX_20200405_175249

SUBTEST 2

Tokom drugog subtesta, sedimo prekoputa deteta, sedimo jedno naspram drugog (sto je rasčišćen od nepotrebnih distraktora). I mi i dete dobijamo jedan broj štapića koje koristimo (po četiri od svake boje). Krećemo od jednostavnih zadataka i detetu dajemo model koji bi trebalo da ponovi sa svojim štapićima. U ovom testu je prisutna rotacija, odnosno ogledalsko gledanje.

SUBTEST 3

Ovaj subtest predstavlja rekonstrukciju modela prema crtežu. Detetu dajemo model predstavljen na papiru koji bi trebalo da napravi od štapića. Svaki put dajemo jedan model.

SUBTEST 4

Subtest 4 se primenjuje obrnuto od subtesta 3 – detetu dajemo model od štapiča koji bi on trebalo da predstavi grafički.

stik test zadaci
Zadaci za STIK test (Nikolić i saradnici, 2011.)

Prilikom testiranja pratimo kako se dete ponaša, kako prilazi rešavanju zadatka, beležimo na koji način rešava “problem” – na koji način postavlja štapiće, da li pravi i uočava greške, kao i vreme koliko je detetu potrebno da zadatak reši.

Test se primenjuje na uzrastu od 6+ godina.

Ukoliko smatrate da dete ima problem sa grafomotorikom i orijentacijom na papiru pilikom pisanja ili sumnjate na disgrafiju, popunjavanjem kontakt forme možete zakazati procenu.

signature

STIK TEST možete da poručite sa sajta

KOCKICA ECO TOYS.

logo


Post je napisan u saradnji sa proizvođačem, što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu. Slike korišćene u postu su autorske i podležu autorskim pravima.

Korišćena literatura:

Razvojna procena i tretman dece predškolskog uzrasta (2011), autori: S.Nikolić, D.Ilić-Stošović, S.Ilić

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.