JA MOGU – KORAK NAPRED, muzičke aktivnosti i vizuelni simboli u funkciji podsticanja razvoja dece je pre svega stručni praktikum koji ima za cilj da podstakne razvoj dece jaslenog i predškolskog uzrasta, ali i dece sa smetnjama u razvoju gde se uzrast kao uslov isključuje.

 

Kada bi trebalo da se napiše zvanična definicija ove knjige ona bi glasila tako, ali ova knjiga nije samo stručni praktikum za vaspitače, logopeda, defektologe i stručna lica koja rade sa decom, ona je knjiga i za roditelje gde sama knjiga pomaže da se ostvari bolji kontakt sa detetom, da se kroz igru i pesmu nauče različite veštine i razvije kognicija.

DSC_7949.JPG

Sama knjiga je zasnovana na principima koji poštuju dete i detetova interesovanja, na identifikovanju sa uzorom koji se voli, koji razvijaju samopoštovanje kod deteta, ali i na principu da se uči kroz iskustvo, kao i da su pokret i reč povezani.

Kako i sam autor navodi, program je zasnovan na uverenju da se deca najbolje razvijaju kada su aktivno angažovana u procesu učenja, a sa tim ne bih mogla više da se složim.

Priručnik je podeljen u nekoliko delova (na kraju posta imate slike celokupnog sadržaja):

  • UVOD  – u uvodnom delu opisano je kako je sam priručnik koncipiran, kome je namenjen i zašto baš muzika i vizuelna sredstva.
  • DSC_7955MUZIKA I DETE – deo koji govori o tome kako muzika utiče na različite razvojne apsekte (govor, pamćenje, emocije,…), možete da pročitate i o prenatalnom uticaju muzike na razvoj bebe u stomaku majke, kao i kako muzika utiče na razvoj kod dece sa smetnjama u razvoju.
  • MUZIČKI SADRŽAJI I AKTIVNOSTI U RADU SA DECOM – šta obuhvataju muzičke aktivnosti, šta oni omogućavaju, šta su karakteristike i šta bi trebalo da se prati tokom aktivnosti.
  • PRIMENA MUZIČKIH SADRŽAJA I AKTIVNOSTI U RADU SA DECOM – deo priručnika koji ima sedam pogrupa, a to su igre otkrivanja zvuka i ritma, brojalice, pesme, muzičke igre, muzičke dramatizacije, slušanje muzike, instrumenti, ali i poseban deo koji se odnosi na specifičnosti pristupa deci sa smetnjama u razvoju. Svaka od podgrupa je objašnjena uz odgovore na pitanja šta? kako? zašto? i to uz praktične, jednostavne primere (za koje da biste ih izveli nije neophodno imati muzičku edukaciju) što je jedna od prednosti ove knjige.
  • VIZUELNI SIMBOLI U FUNKCIJI PODSTICAJA DEČJEG RAZVOJA – odeljak koji nam odgovara na pitanja šta predstavlja uspešna komunikacija i na koji način je uz vizelni podsticaj možemo uspostaviti i poboljšati.
  • PESME KROZ SLIKE – predstavlja poslednji deo knjige koji sadrži šest tematskih oblasti: Mogu da brinem o sebi; Moje telo; Pričam, pevam; Zajedno nam je lepše; Upoznajte svet oko sebe; Opuštam se, lako zaspim. Poglavlje povezuje pesmu i sliku u jedno, a oni zajedno predstavljaju sredstvo koje stimuliše razvoj deteta. Same tematske celine su osmišljene i podstavljene tako da ciljano utiču na različite aspekte razvoja – pesme iz grupe Moje telo razvijaju šemu tela i telesne celovitosti, a dete da bi napredovalo  razvijalo se moraju da poznaju sebe i svoje telo, pesme iz grupe Zajedno nam je lepše utiče na socijalni razvoj deteta. Svaka od pesama koje možete da pročitate ima određeni razvojni cilj.

 

 

Na kraju posta želim iskreno da preporučim knjigu roditeljima, vaspitačima, kolegama defektolozima i logopedima, muzička edukacija za primenu praktikuma nije presudna, po meni je ona samo bonus, a svakako sama knjiga vas možda inspiriše da naučite da svirate neki instrument, mene je svakako naterala da razmišljam o tome.

kreativni-centar-150x150

Knjigu možete pronaći kod izdavača KREATIVNI CENTAR, a ukoliko kupite preko sajta KC KNJIŽARE knjigu možete da kupite sa popustom.

 

Za kraj pogledajte sadržaj knjige (klikom na sliku se otvara veći format):

 


Post je napisan u saradanji sa Izdavačkom kućom KREATIVNI CENTAR što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o knjizi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.