Didaktika, reč koja sve više ima značaja kada je u pitanju odabir igračke i/ili igre za dete, pogotovo za dete koje je uzrasta do 6 godina.

Kada uzmemo u obzir činjenicu da je period ranog detinjstva veoma važan za detetov rast i razvoj i da je taj period od rođenja do 5 (tj. 7) godine period kada se dešavaju najveće promene u rastu i razvoju deteta na svim poljima (motorički, kognitivno, emocionalno, govorno,…) jasno je da su igre i igračke važne.

Šta je to didaktika i didaktička igračka?

Didaktika je deo pedagogije, a nemački formator školskog vaspitno – obrazovnog rada J.Wolfgang Ratke je opisuje kao veštinu podučavanja. Iz toga možemo da zaključimo da je cilj jedne didaktičke igračke da poduči dete nekom veštinom, odnosno sama igračka bi trebalo da bude takva da utiče stimulativno na razvoj detetovih sposobnosti i veština u različitim aspektima razvoja.

U nastavku pročitajte i pogledajte primere didaktičkih igračaka pod nazivom Slažem sliku dečijeg izdavača Pikom i saznajte kako one stimulišu razvoj deteta.

DSC_6858.jpg

Slažem sliku, 2 dela 

DSC_6860.jpg

 

Informacije o proizvodu: Ova didaktička igra je slagalica od 2 dela, sa neravnim ivicama, namenjena za uzrast od 3 i više godina. U kutiji se mogu pronaći 35 parova koji su urađeni na čvrstom, kvalitetnom kartonu, jasnih slika i boja.

 

Koje razvojne ciljeve možemo postići ovom igračkom?

 • Razvoj mišljenja – sve vrste slagalica su sjajna igračka koja pomaže u razvoju mišljenja i logike, jer uz pomoć nje dete putem posmatranja, a kasnije i pokušaja da spoji dva dela zaključuje da li je nešto dobro sastavljeno ili ne.
 • Razvoj opažanja i vizuelne percepcije – kao što sam već napisala, dete posmatra delove i uočava njegove osobine (oblik, sliku, boje, šare) i na osnovu njih spaja par.
 • Razvoj koncentracije i pažnje – kako bi se pronašao pravi par, dete mora biti skoncetrisano i mora usmeriti pažnju na ono što radi i na slike koje se nalaze ispred.
 • Razvoj fine motorike i manipulacije predmetima – baratanje delovima i prebacivanje iz jedne ruke u drugu je jedan od načina za stimulaciju fine motorike.
 • Razvoj govora – svaku sliku kada se sastavi trebalo bi da prati “živa” reč bilo da je imenujemo mi ili dete, što je pogotovo važno za decu koja imaju govorno-jezičke poteškoće. Uz pomoć 35 parova, dete uči ne samo nove reči (ili utvrđuje naučeno) već ovako mogu da se savlada i grupisanje – ljudi, životinje, predmeti, priroda, hrana, voće, vozila.

DSC_6863.jpg

 

Slažem sliku, 3 dela

DSC_6865

 

Informacije o proizvodu: Ova didaktička igra je slagalica od 3 dela (slike u nizu), sa neravnim ivicama, namenjena za uzrast od 3-3,5 i više godina. U kutiji se mogu pronaći 20 kompleta slika koje  su urađeni na čvrstom, kvalitetnom kartonu, jasnih slika i boja.

Koje razvojne ciljeve možemo postići ovom igračkom?

 • Razvoj mišljenja – ove slagalice od tri dela nisu klasične slagalice koje imaju cilj da se spajanjem tri dela slagalice napravi jedna slika, već se sastavlja niz slika, što detetu omogućava da razvija kritičko mišljenje (kako rešiti ovu sliku).
 • Razumevanje sveta oko sebe – najbolji način da dete razume svet oko sebe jeste da mu se dopusti da ga samostalno upozna, a manipulacija tj. rukovanje sa igračkama je jedan od njih.
 • Razvoj pamćenja – dete mora da zapamti oblik slagalice i slike kako bi je opet sklopilo.
 • Učenje boja – kako je sama slagalica osmišljena tako da predstavlja niz slika, uz pomoć nje možemo da radimo na usvajanju naziva boja, ali i na utvrđivanju naučenog.
 • Razvoj govora – imenovanje slika kada se slagalica sastavi uz pokazni gest (odnosno propraćeno pokazivanjem prstom – ukoliko dete ne govori ili još nije progovorilo, uzećemo prstić i zajedno pokazati sliku i jasno imenovati bez dodatnih opisa na početku). Uz ove slagalice uči se i grupisanje i odgovor na pitanje Zašto?  (Zašto su konj, prase i krava na jednoj slici? Zato što su to domaće životinje.) prilikom učenja zašto je nešto u istom skupu važno je detetu pre toga navesti članove tog skupa.
  Na primer: Povrće su paprika, kupus, paradjz, krompir, krastavac, šargarepa,… Ovde na slici smo spoji zajedno šargarepu, papriku, paradajz i kupus. Kako se to desilo? Zašto su oni zajedno? Zato što su sve to slike povrća. (Prvi put kad postavljamo ovo pitanje ukoliko ga dete ne zna mi ćemo dati odgovor).

Razvoj fine motorike, pažnje, vizuelne percepcije kao i kod prethodne slagalice.

DSC_6868.jpg

 

Slažem sliku, 4 dela

DSC_6871.jpg

Informacije o proizvodu: Ova didaktička igra je slagalica od 4 dela, sa neravnim ivicama, namenjena za uzrast od 3-3,5 i više godina. U kutiji se mogu pronaći 12 slika životinja – jež, slon, nosorog, divlja svinja, lisica, vuk, noj, tvor, jazavac, veverica, koala, srna. Napravljena je tako da ima gornja glavna slika iz koje se “spuštaju” 3 dela.

 

Koje razvojne ciljeve možemo postići ovom igračkom?

 • Razvoj prostorne orijentacije i predloga – sam oblik slagalice detetu pomaže u razvoju prostorne orijentacije (koja će na kasnijem uzrastu biti jako važna za razvoj orijentacije na papiru). Specifičan oblik slagalice gde je jedan deo glavni i iz njega se granaju 3 dela je taj koji će pomoći u učenju odnosa gore – dole, levo – desno, pored – između.
 • Razvoj govora – kao što možete da primetite svaka od prehodne dve vrste Slažem sliku slagalica na svoj način stimuliše razvoj govora. Isti je slučaj i sa ovom slagalicom, pored imenovanja i grupisanja životinja koje su na slici (sve životinje su divlje životinje, ali neke žive u šumi, neke u savani, neke žive na drvetu, a neke spavaju na zemlji) uz ove slike možete povezati i priče i pesmice i na taj način razvijati usmeno izražavanje i bogatiti rečnik.
  Na primer: Uz sliku ježa možete pevati pesmu ježu  – Sklupčao se mali jež, pa sad mirno spava,… Sa mlađom decom pesmicu učite uz pokrete kako jež spava, kako se sklupča, kako bodu iglice; dok sa starijom decom možete smisliti novu verziju pesmice od reči koje se rimuju sa rečju jež (jež-bež) ili ispričati priču na osnovu slike. Priča ne mora da bude dugačka može se sastojati od 2-3 rečenice gde će dete opisati šta li se to dešava životinji na slici.

Razvoj fine motorike, pažnje, vizuelne percepcije, memorije, kao i kod prethodne slagalice.

DSC_6874.jpg

 

Ukoliko su vam se dopale ove didaktičke igre možete ih pronaći na:

logo2014.png

Web: www.pikom.co.rs
Facebook

 

 

 


Post je urađen u saradnji sa Izdavačkom kućom PIKOM što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.