Da li je dete spremno za polazak u školu? Koje veštine i znanja bi trebalo da ima đak prvak?

Ovo su samo neka od pitanja koja se postavljaju pred polazak u školu. Kako izgleda testiranje za prvi razred možete pročitati u tekstu – Testiranje za prvi razred – šta sadrži test?

Prvi razred se čeka sa uzbuđenjem, nekada je to uzbuđenje veće kod deteta, a nekada kod roditelja. Trenutak kada dete iz vrtića prelazi u školsku klupu može biti period koji donosi mnoga pitanja – da li je dete spremno, da li dovoljno zna, kako će sedeti i pratiti nastavu 45 minuta,…

Šta je to što se očekuje od đaka prvaka?

Pisanje – dete ne mora znati da piše pre polaska u prvi razred, ali se očekuje da zna da pravilno drži olovku, kao i da može da prati i precrtava različite grafomotorne nizove. Važno je da ima svest da mi pišemo sa levo na desno i da može da prati niz grafema na pravilan način.

Početni matematički pojmovi – trebalo bi da zna da broji od 1 do 20 i od 20 do 1; da piše brojeve, da prepozna i imenuje sledbenika i prethodnika broja, ali i da poveže količinu sa brojem. Takođe, važno je da prepozna i da zna da repordukuje oblik kruga, kvadrata i trougla, da zna da razvrsta po boji, obliku i veličini.

Komunikacija – pred polazak u prvi razred dete bi trebalo da izgovara sve glasove pravilno, u rečniku bi trebalo da koristi, aktivno, oko 2500 reči, u konverzaciji da koristi proširenu rečenicu od 5-6 reči, da može da zapamti i odrecituje (otpeva) kraću pesmicu, da prepoznaje prvi i poslednji glas u reči, da može da ispriča kratku priču na osnovu slika i ilustracija.

Opšte znanje– da može da kategorizuje predmete i bića po nekoj osobini, npr. da može da da odgovor na ova pitanja:

da nabroji mesece u godini i dane u nedelji, da imenuje i opiše godišnja doba, da zna upotrebnu vrednost svakodnevnih predmeta :

da opiše predmet ili biće po njegovim osobinama, da na osnovu ilustracije može da izvede zaključak o predmetu ili biću koje vidi:

Kako do ovih znanja i veština?

Razgovorom i igrom, kroz igru dete usvaja veštine i znanja koja su temelj za akademski uspeh. Uključivanjem deteta u rutine porodice dete usvaja znanja o svetu koji ga okružuje. A kao pomoć nam dolazi Putovanje do škole – Svet oko nas koje nam nudi pitanja čije bi odgovore trebalo budući prvak da zna. Format knjige je odgovarajuć da se ponese svuda, a rupice koje se nalaze ispod ponuđenih odogovora nude i priliku za vežbanje pokaznog gesta. Na poleđeni svake strane obeležen je tačan odgovor koji pruža priliku da dete samo proveri svoj odgovor.

Igrajte se, jer igra je put do znanja i veština.

PUTOVANJE DO ŠKOLE –SVET OKO NAS
MOŽETE DA PRONAĐETE NA SAJTU IZDAVAČA ENCOBOOK.
LOGO-Enco


Tekst je napisan u saradnji sa izdavačem, što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

2 thoughts on “Šta bi trebalo da zna budući prvak?

  1. Dobro veče.
    Interesuje me Vaše mišljenje što se tiče ranijeg polaska dece u školu. Ipak je velika razlika od godinu dana, neko će krenuti sa 6 ipo, neko sa 7 ipo godina.

    1. Dobro veče, slažem se da je velika razlika, moje mišljenje je da bi trebalo dobro proceniti dete na samom razgovoru za upis u školu i da bi za neku decu, iako bi po zakonu trebalo da krenu tog septembra (posebno se odnosi na dexu rođenu u januaru i februaru), trebalo odložiti za godinu dana polazak, pre svega zbog emocionalne zrelosti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.