Uloga igre u prepoznavanju osećanja

Igra je način pomoću kojeg deca komuniciraju. Kako bi bolje razumeli dete potrebno je da uđemo u njihov svet igre. Platon je još rekao: “Više možemo saznati o osobi u pola sata igre, nego u godinu dana razgovora.” Zato je igra način pomoću kojeg možemo razumeti detetova osećanja.

VULKAN OSEĆANJA

Dečija osećanja koliko god se učinila malo, jesu velika i često ta velika osećanja eruptiraju kroz pokret. Taj pokret može biti i neki vid agresivnog ponašanja prema sebi ili drugima. Te situacije se dešavaju jer dete u tom trenutku ne može da nađe odgovarajuće rešenje za svoja osećanja, a često ih i ne prepoznaje.

Tehnika ” Moj vulkan iznutra” je tehnika Terapije igrom koju je predstavila Clair Mellentin, a bazirana je na kreativnom izražavanju i omogućava detetu da vizuelno predstavi svoje emocije, kako ih oseća i gde ih oseća. Može se koristiti kako bi se to osećanje osvestilo i pre samog “ispada”. Tehnika pomaže detetu da bolje razume signale koje telo daje i da nauči kako da se sa njima izbori.

Izvođenje tehnike

Od materijala su vam potrebni stikeri, flomasteri, bojice ili tempere i šablon crno-belog kolačića (možete ga nacrtati na belom papiru ili preuzeti šablon)

Razgovarajte kako osećanje ljutnje, besa, brige može da se taloži u telu, kao što je u vulkanu lava. Kada je previše stimulusa i pristiska spolja dešava se da ta lava eksplodira.

Postavite detetu pitanja poput:

Kada si ljut/ljuta kakav ti je osećaj u stomaku?

Kada počinješ da se osećaš tako kako ti “radi” srce?

Šta rade tvoje šake i usta kada se osećaš tako?

Iskoristite kreativne alate (flomastere, bojice, stikere,…) i dajte detetu nalog da nacrta kako se oseća taj vulkan iznutra, kako on izgleda, gde se u telu on najviše skuplja.

Identifikujte osećanja u vulkanu. Imenujte ih i zapišite.

Zajedno probajte da nađete tri rešenja šta dete može da uradi kada telo počne da daje znake da će vulkan eruptirati – ” Mogu sa neki da razgovaram kako se osećam” , “Mogu da dišem duboko.”,…

Osvestite, imenujte, primetite, uvažite osećanja.


Izvor: Clair Mellenthin “Play therapy – engaging & Powerful techniques for the treatment of childhood disorders”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.