Iako deluje kao jednostavna aktivnost koja ne nudi mnogo, slaganje kocaka je od igara koja ima veliki uticaj na dečiji razvoj. Kako slaganje kocaka pomaže da se dete razvija i raste pročitajte klikom na LINK.

Naizgled laka igra, pokazuje, ali i čini mnogo toga za razvoj deteta u ranom uzrastu. Ovo je igra za koju većina dece pokazuje intresovanje od ranog uzrasta (oko 10. meseca) pa sve do polaska u školu. Naravno, kako dete raste, razvija se i njegova igra.

Kako se slaganje kocaka razvija u odnosu na uzrast deteta?
* ova razvojna mapa pokazuje okviran uzrast, uvek bi trebalo imati na umu da se svako dete razvija prema svojim individualnim karakteristikama.

Slaže dve kocke u vis

Prekretnica razvoja javlja se na uzrastu od 12 do 16 meseci.

Na ovom uzrastu dete bi trebalo da može da složi dva bloka bez da se prevrnu. Ponudite detetu četiri kocke iste veličine i posmatrajte kako će se igrati sa njima, ako nakon nekog vremena dete ne pokuša da izgradi kulu, preuzmite vođstvo igre na kratko i pružite model, a zatim vratite vođstvo igre detetu. Ukoliko ste tek u fazi učenja kako se može igrati sa kockama možete pružiti i fizičku podršku tako što ćete staviti ruku preko ruke deteta i pokazati šta bi trebalo da uradi.

Photo by Tatiana Syrikova on Pexels.com

Slaže tri kocke u vis

Prekretnica razvoja javlja se na uzrastu od 16 do 18 meseci.

U ovoj fazi dete bi trebalo da može uspešno složiti tri kocke bez da se prevrnu.

Slaže četiri kocke u vis

Prekretnica razvoja javlja se na uzrastu od 18 do 22 meseca.

U ovoj fazi dete bi trebalo da može uspešno složiti četiri kocke bez da se prevrnu.

Slaže šest kocaka u vis

Prekretnica razvoja javlja se na uzrastu od 22 do 24 meseca.

U ovoj fazi dete bi trebalo da može uspešno složiti šest kocaka bez da se prevrnu.

Ređa tri kocke u niz

Prekretnica razvoja javlja se na uzrastu od 23 do 26 meseci.

Postavite tri kocke na ravnu površinu, jednu do druge, gurajte ih kao da su voz. Opišite ono što radite uz onomatopeju “Voz ide – ću ću.” Dajte detetu priliku da proba da ponovi igru.

Slaže osam kocaka u vis

Prekretnica razvoja javlja se na uzrstu od 28. do 31. meseca.

U ovoj fazi dete bi trebalo da može uspešno složiti osam kocaka bez da se prevrnu.

Photo by cottonbro on Pexels.com

Gradi strukturu od tri kocke

Prekretnica razvoja javlja se na uzrastu od 31 do 36 meseci.

Pokažite detetu model napravljen od tri kocke tako što ćete dve kocke staviti jednu do druge, a treću na njih. Možete se igrati građenja kuće, vrtića, … Na ovaj način ravzijamo motorno planiranje – kako postaviti isto, gde bi trebalo da postavim ovu kocku.

Slaže devet kocaka u vis

Prekretnica razvoja javlja se na uzrastu od 32 do 36 meseci.

U ovoj fazi dete bi trebalo da može uspešno složiti devet kocaka bez da se prevrnu.

Na kasnijem uzrastu (3+ godina) očekujemo da dete može samostalno osmisliti igru sa kockama, praveći različite konstrukcije, oblike i forme razvijajući igru imitacije i simboličku igru. Možete se igrati naizmenične igre, gde ćete sa detetom zajedno slagati kocke – prvo dete, pa vi. Tokom igre koristite jednostavne i jasne opise šta radite, ukoliko su kocke u boji možete naglasiti svaki put koje je boje kocka koja se postavlja.

2 thoughts on “Kako se slaganje kocaka razvija u odnosu na uzrast deteta?

  1. Kao mladi tata, odusevim se citanjem ovakvih sitnica jer bukvalno iz dana u dan mogu da primetim na sopstvenom detetu sve sto pisete

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.