Razvoj grafomotoričke sposobnosti započinje u uzrastu od 18 meseci i traje do polaska u školu (Rajović, 2009). Razvoj grafomotorike kod male dece se može stimulisati kroz razne igre i vežbe: gužvanja i cepanja papira, savijanje papira (pravljenje aviona, šatora, kapa), seckanje makazama, nizanje perli na kanap, vezivanje čvorova, ređanje kocki i slagalica (pomaže usavršavanju pokreta ruke i šake ali i poimanje prostora i prepoznavanje oblika što će pomoći kasnije u razumevanju matematičkih pojmova i savladavanju čitanja), zakopčavanje i otkopčavanje dugmadi i patenata, vezivanje pertli – Montesori ramovi, igre sa plastelinom, zavrtanje šrafova, bockalice (što je dete starije bockalice treba da budu sitnije i rupice manje), povezivanje linija i tačkica,…

Grafomotorika je sposobnost koja se razvija, ali i vežba, samim tim se problemi koje dete ima mogu rešiti vežbom. Grafomotoričkim vežbama dete ne razvija samo motoriku već i pažnju, koncentraciju, orjentaciju, lateralizaciju i govor. Ono pamti ranije usvojene pokrete i koristi se njima u novim situacijama (Nikolić, 2011). Razvoj grafomotoričkih spsobnosti se razvija tokom celog ranog detinjstva i ima svoje faze kada dete pokušava da imitira određeni pokret i kada može samostalno, voljno da kopira neki oblik. Sama grafomotorika je bitna jer je ona uslov za pisanje, pa bi prema tome trebalo stimulisati njen razvoj od najranijeg uzrasta, kroz igru.

Kada govorimo o proceni grafomotornih sposbnosti kod dece, ova procena se najčešće sprovodi u predškolskom uzrastu od 5 do 7 godina, odnosno u mlađem školskom uzrastu od 7 do 11 godina. Prateći detetov uzrast možemo proceniti u kojoj fazi se dete nalazi trenutno, u ovom aspektu razvoja, ali i koju bi fazu trebalo sledeću podsticati stimulativnim okruženjem i igrama (zona narednog razvoja).

Ispod možete pogledati materijal koji se koristi kao smernica tokom procene, ono što jeste važno naglasiti je da su navedeni uzrasti okvirni i da se svako dete razvija prema svojim inidividualnim karakteristikama.

Ukoliko želite da preuzmete materijal za procenu u pdf formatu:

ebook igrom do znanja
Predloge aktivnosti za razvoj fine motorike i grafomotorike možete pronaći u digitalnom priručniku “Igrom do znanja”, poruči ga na mail pitajtedefektologa@gmail.com
Cena ebook-a je 790RSD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.