Danas se upoznajemo za radnim listića Izdavačke kuće PIKOMMOZGALICE I NAUČILICE.

MOZGALICE su zbirke zadataka koje su podeljene po uzrastu, ima pet izdanja – tri izdanja Matematičkih mozgalica i dva izdanja Mozgalica plus. Svako od izdanja je namenjeno za određeni uzrast, pa tako imamo Mozgalicu plus za uzrast od 4 do 6 godina i Mozgalicu plus za uzrast od 5 do 7 godina. Matematičke mozgalice postoje za uzrast od 4 do 6 godina, od 5 do 7 godina i od 6 do 8 godina.

Svako od izdanja je napravljeno tako da su zadaci raspoređeni prema težini i tako da obuhvataju različite mozgalice za upoznavanje sa početnim matematičkim pojmovima, vežbanje pažnje, kao i stimulaciju razvoja vizuelne percepcije i diskriminacije.

Uz svaki radni list dobijete i kartonske dodatke od kojih se mogu napraviti modeli ili igre. Sami zadaci su osmišljeni tako da se rešavaju docrtavanjem, bojenjem ili lepljenjem nalepnica na predviđena mesta.

Pored Mozgalica tu su i radni listovi – NAUČILICE, svaka od Naučilica ima svoju temu – Azbuka, Abeceda, Alphabet, Odnosi, Geometrijska tela, Brojevi i Oblici.

Ovi radni listići su idealni kao dodatak za učenje određene teme, npr. ukoliko je dete krenulo da uči latinična slova uz Abecedu će proveriti i utvrditi svoje znanje. Svaki od radnih listića sadrži 10 stranica u punom koloru sa različitim zadacima koji se rešavaju uz pomoć nalepnica koje bi trebalo da dete postavi na odgovarajuće mesto.

Pored učenja novih i proveru starih znanja uz pomoć nalepnica dete će vežbati svoju pažnju, finu motoriku i koordinaciju oko-ruka. Zadaci koji su postavljeni u radnim listovima su osmišljeni tako da kreću od jednostavnih ka složenim, pa je tako u Brojevima prvi zadatak prepoznavanje brojeva od 1 do 5, dok je poslednji zadatak dopisivanje brojeva koji nedostaju u nizu od 1 do 10.

Sami radni listovi su jako povoljni i nećete se pokajati ukoliko ih uzmete detetu onda kada ga neka od tema zanima ili ukoliko želite da ga zainteresujete.

 

Svaki od radnih listova možete pronaći na sajtu Izdavačke kuće PIKOM.

logo2014

 

 


A za nekoga od vas imam i poklon -> Naučilicu – Brojevi.DSC_7808

Ukoliko želite da učestvujete u igri potrebno je:

  • da pratite Facebook stranicu Pitajte Defektologa,
  • da lajkujete ovu objavu na FB stranici,
  • da podelite objavu.

Igramo se do petka 08.06.2018. godine do 21h kada ću objaviti dobitnika. Darivanje je otvoreno za sve sa adresom za slanje u Republici Srbiji.


Post je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom PIKOM, što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.