Novi post na temu Učimo kroz igru donosi predstavljanje edicije Zabavna mala škola od izdavača Publik Praktikum.

Razvojna mapa nam govori da dete na uzrastu od 2 godine (do 3 godine) bi trebalo da počne da se interesuje za olovku i da pravi horizontalne i vertikalne linije po papiru, da razlikuje 3 predloga i da zna da imenuje predmete i bića. Sa 3 godine dece bi trebalo da zna da prepozna i nacrta krug, odnosno da pravi kružne linije na papiru. Kako dete raste i kako se razvija njegove grafomotorne, saznajne i govorne veštine i sposobnosti se razvijaju i usložnjavaju. Razlike između deteta od 4 godine i deteta od 6 godina mogu da budu velike, ali mogu da se dese “preko noći”, period ranog razvoja do 7 godine stvarno jeste period “eksplozivnog” rasta i razvoja.

I baš zbog toga što se dete stalno razvija želim da vam predstavim ediciju Mala škola koja sadrži pet nivoa i svaki nivo je namenjen određenom uzrastu tako da poštuje glavne karakteristike razvoja u tom periodu, ali i neguje zonu narednog razvoja tako da dete stimuliše i da stvalja izazove pred dete tako da zadaci ne budu vrlo brzo dosadni. Sami zadaci su osmišljeni tako da kada se krene od prvog nivoa sa detetom je potrebno da radi odrasla osoba i da pomaže u reševanju zadataka, što je važno u izgradnji odnosa roditelj-dete u cilju stvaranja zajedničke, usmerene pažnje i zajedničkom radovanju rešenog izazova.

Svaki od nivoa sadrži stranice sa jasnim i estetski lepim slikama (iako se možda nama tako ne čini deca vole lepe stvari, a pre svega vole red i doslednost). Na kraju svake knjige zadataka se nalazi diploma za uspešno popunjenu knjigu, a sami zadaci su takvi da podrazumevaju rad sa olovkom, bojicama, ali i stikerima kojima se deca raduju (a vrlo su važni u igri za razvoj fine motorike, manipulativne spretnosti, kao i koordinacije oko-ruka).

Pa da krenemo sa predstavljanjem 🙂

I NIVO –  ZABAVNA MALA ŠKOLA, uzrast 2 – 3 godine

Na 64 strane zadaci su raspoređeni u dve oblasti – Upoznavanje i otkrivanje na desnoj strani knjige i Grafomotorika i kreiranje na levoj strani knjige. Sami zadaci su pređani od lakih ka težim – pokaži, zalepi, pronađi, zaokruži,… (pogledajte sadržaj na slikama ispod). Na kraju knjige se nalazi velika strana sa slikom seoskog domaćinstva gde je zadatak zalepiti nalepnice na označena mesta.

 

II NIVO –  ZABAVNA MALA ŠKOLA, uzrast 3 – 4 godine

Gricko i Grickolina vode nas kroz zadatake raspoređene u tri oblasti – Grafomotorika, Svet oko nas i Matematika. Gde se u svakoj od njih obrađuju osnove tj. bazna znanja za dalje učenje. Šta je voće, šta je povrće, razvoj vizuelne percepcije sparivanjem istih slika ili pronalaskom različitih,… Poslednja strana jeste slika šume gde lepimo šumske životinje.

 

III NIVO –  ZABAVNA MALA ŠKOLA, uzrast 4 – 5 godina

Treći nivo znači i malo složenije zadatke i novu oblast, tako da pored Sveta oko nas, Matematike, Grafomotorike imamo i oblast Otkrivanje. Dete se upoznaje sa klasifikacija, serijacijama, povezanosti predmeta i bića – od čega je napravljeno, čime se hrane,… Poslednja strana  sa nalepnicama nas uči koje su to divlje životinje iz savane.

 

IV NIVO –  ZABAVNA MALA ŠKOLA, uzrast 5 – 6 godina

Pretposlednji nivo oblast Otkrivanje menja sa Upoznavanjem slova koja je uvodna aktivnost za njihovo upoznavanje sami zadaci su takvi da se oslanjaju na auditivnu percepciju i diskriminaciju gde dete na osnovu izgovorene reči može da prepozna početno slovo tj. prvo slovo. Grafomotoričke vežbe su složenije i takođe su raspoređene tako da se kreće od lakših ka težim kako se bliži kraj knjige. Kraj knjige nam donosi nalepnice i stranu sa polarnim životinjama.

 

V NIVO –  ZABAVNA MALA ŠKOLA, uzrast 6 – 7 godina

Poslednji nivo, nivo V sadrži iste četiri oblasti kao i prethodni nivo (Upoznavanje slova, Svet oko nas, Matematika, Grafomotorika) samo su zadavi takvi da odgovaraju pripremnom predškolskom programu i dete pripremaju za prvi razred osnovne škole. Zadaci koji se tiču upoznavanja slova su za stepen teži nego u prethodnoj knjizi, a upoznavanje sveta oko nas nas upoznaje sa barama, livadama, saobraćajem, delovima biljaka,… Na poslednjoj stranici saznajemo ko su stanovnici livade uz odgovarajuće nalepnice.

 

 

Svaku od knjiga iz edicije Zabavna MALA ŠKOLA možete pronaći na sajtu Publik Praktikuma, kao i u knjižarama širom Srbije.

logo

 


Post je napisan u saradnji sa Izdavačem Publik Praktikum što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o knjizi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.