Domaće i divlje životinje su jedna od nepresušnih tema za učenje i izučavanje sa decom vrtićkog/predškolskog uzrasta.

Kada obrađujete ovu temu, bilo da ste roditelj ili stručno lice koje radi sa decom, nije na odmet postaviti par okvirnih ciljeva pre ulaska u igru, s obzirom da je ova tema veoma velika možemo se rasplinuti, a na kraju ne postići ništa, pogotovo ukoliko radimo sa decom koja imaju neku smetnju u razvoju.

Neki opšti ciljevi bi bili:

 • Prepoznavanje i imenovanje životinja,
 • Oponašanje zvuka odnosno govora životinja,
 • Imitacija hoda životinje (motorička aktivnost).

U daljem tekstu ću predstaviti tri igre od Izdavačke kuće PIKOM koje nam mogu pomoći da obradimo ovu temu, igre su jako zanimljive i deci veoma zabavne (provereno 🙂 ). Za svaku od igara ću navesti specifičan cilj koji sam ja postavila kada sam se igrala sa decom ovim igrama (vaši ciljevi ne moraju biti isti).

Uzrast koji je naveden je stavljen okvirno, neka deca će biti pre zainteresovana za ovu temu, neka kasnije.

 • ZAVRTI ŽIVOTINJE

DSC_7241

Kutija sadrži tablu sa strelicom koja na sebi ima nacrtanu hranu koju različite vrste životinja jedu, nacrtano je 16 vrtsta hrane, pa je samim tim uključeno i 16 različitih vrsta domaćih i diviljih životinja. Neke od životinja su prikazane samostalno, a neke su prikazane kroz celu porodicu – mama, tata, mladunče.

Specifičan cilj učenja:

 • Imenovanje porodica životinjskih vrsta – mama, tata, mladunče,
 • Imenovanje i prepoznavanje ishrane životinja,
 • Grupisanje životinja i imenovanje staništa životinja – divlje ili domaće.

Uzrast 4+ godina.

 • BETA 1 – IGRA MEMORIJE

DSC_7134

Beta 1  je igra memorije sa temom životinja. Sadrži 24 parova odnosno 48 kartica koje obeležavaju 8 porodica životinja.

Parovi su obeleženi tako što jedna kartica ima tačku u desnom uglu, a druga koja joj je par nema.

Specifični cilj učenja:

 • Imenovanje i spajanje porodica životinjsih vrsta,
 • Razvoj pamćenja,
 • Grupisanje divljih i domaćih životnja.

Uzrast 2+ godina ukoliko radimo na imenovaju životinja, 3+ ukoliko učimo porodice, 4+ ukoliko igramo kao igru memorije.

 • BETA 2 – MIXI

DSC_7126

Beta 2 je slagalica sa ravnim ivicama od 4 dela. U kutiji se nalazi 10 slagalica različitih životinja, gde su delovi slagalice: glava, trup, noge i rep). Igra se može igrati sa kockicom, na poleđini svakog dela je nacrtana slika kockice ili bez nje gde dete spaja delove gledajući boje, oblike,…

Specifičan cilj učenja:

 • Imenovanje delova tela životinja,
 • Razvoj vizuelne percepcije,
 • Razvoj mišljenja i logike,
 • Učenje početnih matematičkih pojmova.

Uzrast 2,5+ godina bez kockice, 4+ godina sa kockicom.

Sve predložene igre su igre Izdavačke kuće PIKOM,  a ukoliko su vam se svidele iste možete da pronađete u knjižarama, ali i na njihovom sajtu na kome ima stalan popust za online porudžbine.

logo2014

 

 

 

 

 


Post je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom PIKOM, što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.