Pisanje je složena veština koja podrazumeva da je razvijeno više različitih veština i sposobnosti koje “rade” istovremeno.

Ali šta kada dete počne da piše, a sam pritisak olovke na papir je prejak ili preslab. Odmeren pritisak olovke na papir je pojednako važan kao i da slova budu ujednačena, da se reči i rečenice pišu u liniji (nizu), da se prati smer pisanja, … U praksi sam se susrela sa decom koja imaju prejak ili preslab pritisak olovke na papir što dovodi do toga da rukopis nije dovoljno čitak i da rukopis deluje neuredno. Ukoliko je pritisak olovke slab, slova se jedva vide, često ne mogu ni da se pročita šta je napisano. A kada je pritisak olovke jak dolazi do cepanja papira, linije su “musave”, trag olovke se razmazuje po papiru,…

Odmeren pritisak olovke na papir je povezan sa proprioceptivnim sistemom. Proprioceptivni sistem dobija informacije o položaju tela, težini, kretanju, promenama položaja u prostoru od mišića i zglobova. Ona nam omogućava da odredimo da li je potrebno da upotrebimo manji ili veći pritisak, koliko snage je potrebno da se podigne pero, a koliko je snage potrebno da bi se podigao ranac sa knjigama. Kada proprioceptivni sistem funcioniše neometano možemo da uz pomoć malih mišića šake i prstiju pravimo pokrete olovkom “tačnim” pritiskom. Možemo da pišemo, brišemo, postavimo svesku ili papir nedominantnom rukom odjednom.

Šta možemo da uradimo kada taj pritisak nije odmeren?

Na Instagram stranici @pitajtedefektologa možete videti jednu aktivnost kako uvežbavamo pisanje kada je pritisak prejak uz pomoć eva pene.

U nastavku teksta izlistane su strategije pisanja koja pomažu da dete postavne svesno pritiska koji koriste prilikom pisanja (neke su usmerene na jačanje mišića šake i prstiju, neke su usmerene na zadovoljenje senzornih potreba). Važno je napomenuti da je svakom detetu potrebno pristupiti individualno, nekoj deci će biti dovoljna jedna od strategija, dok će se nekoj biti potrebna kombinacija strategija kako bi usavršilo svoju veštinu pisanja.

  • Pre pisanja koristiti senzorne igračke poput fidžet spinera, mekanih loptica koje je potrebno da dete pritiska kako bi se šaka ojačala.
  • Radite gimnastiku za prste pre pisanja kako bi se ruka “probudila”.
  • Pre zadatka sa pisanjem dajte detetu zadatak da buši papir uz pomoć bušača za papir.
  • Probajte da piše sa hemijskom ukoliko dete ima preslab pritisak na papir.
  • Probajte da piše sa minaricom ukoliko dete ima prejak pritisak na papir.
  • Ukoliko dete ima preslab pritisak na papir korisitite deblje i teže olovke.
  • Pokušajte sa pisanjem na beloj tabli uz pomoć piši-briši markera.
  • Obavijte olovku plastelinom i recite detetu da olovku drži tako da plastelin ne padne i da se ne stanji prilikom pisanja.
  • Vežbajte pisanje na papiru položenom na stolu umesto u svesci, kako bi dete imalo čvrst oslonac za olovku (prilikom pisanja u svesci možete postaviti tablu za držanje papira (clipboard) ispod stranice u svesci).

Pisanje je veština koja se razvija i menja – što više pišemo u tome smo bolji (brži, sigurniji,..). Ovo je veština koja se ne razvija preko noći 🙂


		

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.