Jedan od najjednostavnijih načina za komunikaciju jeste pokazivanje prstom. Iako se po bontonu pokazivanje prstom smatra nepristojnim, na ranom uzrastu kod dece želimo da vidimo to pokazivanje.

Već od osmog meseca beba počinje da razume svrhu pokazivanja, iako još ne može da pokaže samostalno prstom ka predmetu koji želi. Na tom uzrastu prati naš prst koji pokazuje, na primer ilustraciju u slikovnici. Oko 11. meseca dete počinje da koristi pokazni gest. Taj gest nije identičan kao pokazni gest odrasle osobe, prvo počinju pokazivati celom šakom koju usmeravaju ka predmetu, zatim sa opruženim prstima tako da je kažiprst izdvojeniji od ostalih prstiju i na kraju tako da samo kažiprst ispružen, a ostali prsti savijeni.

Pokazni gest deci omogućavaju da odrasle osobe primete stvari koje ih zanimaju, on je bitan deo razvoja komunikacije i jedan je od prilika za združivanje pažnje.

Nakon prvog rođenadana deca pokazuju sposbnost da pokažu na predmet koji se ne nalazi više na istom mestu (na primer da pokažu na mesto gde je stajala flašica ili čaša). Veliki broj istraživanja dolazi do zaključka da su prve reči povezane sa predmetima/bićima koje je dete pre toga pokazivalo prstom. Ono što jeste uobičajno, je da dete pokazni gest poveže sa određenom vokalizacijom (na primer pokazivanje slike psa i oponašanje av-av). Pokazni gest jeste prvi korak ka razvoju govora koji pomaže u širenju rečnika.

“Pokazni gest pruža prozor u razumevanje i koncepte koje deca u najranijim fazama govorno-jezičkog razvoja još nisu u stanju preneti u govor.” – Cartmill, Demir & Goldin-Meadow, 2012.

Postoje dve vrste pokaznog gesta:

  1. Pokazni gest u cilju zahteva (imeprativni) – gde je cilj gesta da dete pokaže svoju želju.
  2. Pokazni gest u cilju pokazivana (deklarativni) – gde je cilj gesta da nam nešto pokaže/kaže kako bi privuklo pažnju (javlja se između 15. i 18. meseca).

Kako možemo da uradimo u cilju razvija pokaznog gesta?

  • krenite sa pokazivanjem kažiprstom tako da dete kažiprstom dodirne predmet ili ilustraciju u slikovnici,
  • omiljeno piće ili predmet deteta stavite izvan dosega, ali opet u vidnom polju. U trenutku kada uočite da dete želi taj predmet, prvo vi pokažite na predmet uz pomoć pokaznog gesta,
  • kada zajedno listate slikovnicu imenujte sve što dete pokaže, čak iako gest nedefinisan ili nespretan,
  • pratite detetova interesovanja i ono što privlači pažnju, i pružite model pokazivanja uz kratak opis šta dete gleda,
  • budite uporni i dosledni u pružanju modela.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.