Pozivamo Vas da uzmete učešće na Međunarodnoj konferenciji “Rani razvoj i značaj rane intervencije”, koja će se održati u Beogradu 26. novembra 2022. godine.

Glavni cilj konferencije “Rani razvoj i značaj rane intervencije” je širenje svesti i znanja o značaju stimulacije u prvim godinama života deteta. Pored glavnog cilja organizacijom konferencije želimo da okupimo stručnjake različitih disciplina koji se teorijski i praktično bave ranim razvojem i ranom intervencijim, a samim tim i da obezbedimo razmenu znanja među učesnicima.

PROGRAM KONFERENCIJE

Mesto održavanja Konferencije: Bulevar kralja Aleksandra 77, Velika sala, GO Zvezdara

Oblici učešća u radu Skupa: Pasivno učešće.

Jezik konferencije: Srpski jezik

Značajni datumi:

  • 1. 11.  2022. godine – Rana prijava
  • 20. 11. 2022. godine – Zatvaranje prijava
  • 26. 11. 2022. godine – Otvaranje konferencije

SVE INFORMACIJE O KOTIZACIJAMA I NAČINU PRIJAVE MOŽETE PRONAĆI NA LINKU: https://ranirazvoj.online/registracija/

Organizatori konferencije su:

  • FIDO defektološko-psihološki centar, Novi Sad
  • Defektološko-logopedski centar “Rani rast i razvoj”, Bijeljina

Suorganizatori konferencije:

  • ACADIA centar za edukaciju i ranu intervenciju, Beograd
  • Edukativni centar “DETECT”, Bečej
  • EK “Pitajte defektologa”, Beograd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.