Učenje sa razumevanjem se uči i to je veština koja bi trebalo da se neguje i da se razvija od ranog školskog uzrasta i na času, ali i kod kuće. Dete koje je prvi razred nije dužno da zna da rasčlani lekciju na važne i manje važne delove, ali smo mi tu da mu pomognemo da razvije veštinu razdvajanja činjenica na one koje su ključne za lekciju i na one koje pomažu da se nešto bolje razume.

Danas sa svim promenama sa kojima se suočavamo i sa brzim protokom informacija potrebno je pružiti priliku za aktivno učenje, kako bi dete moglo da se razvije u samostalnu i kreativnu odraslu osobu. Osobu koja može da uzme aktivno učešće u životu, odnosno osobu koja će moći samostalno da donosi odluke i da vrši analizu informacija koje dobije iz okruženja.

Aktivnim učenjem u školi podstiče se trajno razvijanje znanja, veština i sposobnosti (kompetencija) učenika. Kako bi detetu od ranog školskog uzrasta dali mogućnost da uči potrebno i da damo zadatke koji će omogućiti da dete kritički razmišlja.

Sveobuhvatne zadatke koji podstiču samostalnost u radu i aktivno učenje, možemo pronaći u vežbankama Super đaci, super prvaci; Učimo da mislimo 1 i 2; Zadatak na dan 1 i 2. Nabrojane zbirke zadataka svakodnevno koristim u radu sa decom mlađeg školskog uzrasta, pre svega jer su osmišljeni tako da podstiču dete da se aktivno uključi u prosec rešavanja zadataka, bez mogućnosti da se izgubi u moru informacija. Zadaci su kratki, poređani tako da idu od lakšeg ka težem, a na zanimljiv način prate gradivo iz predmeta – srpski jezik, matematika i svet oko nas.

Zbrika SUPER ĐACI, SUPER PRVACI sadrži veliki broj tematski grupisanih zadataka kojima se na zabavan način uvežbava školsko gradivo iz predmeta Matematika, Srpski jezik i Svet oko nas. U okviru svake teme učenike čekaju brojne aktivnosti: da pročitaju priču, reše raznovrsne zadatke različitog nivoa složenosti, izračunaju, istraže, kažu šta misle, kreiraju i naprave ono što su sami osmislili.

Zbirka ZADATAK NA DAN 1 i 2 namenjena je učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole i sadrži 180 tekstualnih zadataka iz matematike različitog nivoa složenosti, primerenih uzrastu učenika i neophodnih za razvoj logike i kritičkog mišljenja. Osmišljena je tako da prati gradivo prvog (odnosno drugog) razreda iz matematike, a ovaj dodatni materijal nudi zadatke za svakodnevno vežbanje, bez velikog opterećenja za dete. Svaki zadatak se može uraditi za 10 minuta, a sama konpozicija zadatka je takva da detetu olakšava razumevanje tektualnih zadataka iz matematike.

Zbirka UČIMO DA MISLIMO 1 i 2 sadrži 150 zadataka koji će pomoći učenicima da nauče kritički i kreativno da razmišljaju, postavljeni su tako da se fokus prebacuje na pojam koji je potreban za pokretanje misaonog procesa (npr. uoči, analiziraj, proveri,…), a sve je povezano sa sticanjem praktičnog iskustva i povezivanjem sa svetom oko nas. Na početku zbirke se nalazi tabela sa ključnim pojmovima gde je objašnjen svaki misaoni proces:

  • analizirati – proučiti na koji su način delovi povezani u celinu
  • argumentovati – objasni svoj izbor
  • objasniti – reći zašto

A pored ključnih pojmova nalazi se 10 saveta za rešavanje teških zadataka, jer aktvnosti u zbirci nisu uvek klasični zadaci koji se vežbaju u školi. Ja ću danas sa vama podeliti prvih pet saveta:

  1. Upoznajte se sa zadatkom.
  2. Stavite se u zadatu situaciju.
  3. Obratite pažnju na detalje.
  4. Razmislite o tome šta vam je već poznato.
  5. Razmislite kakav je to zadatak.

A svaki od saveta je dodatno pojašnjen kako bi se detetu što više približilo šta i na koji način može nešto da reši, ali i da to isto primeni u stvarnom životu.

Svaka od navedenih zbirki jeste vredan dodatni materijal koji se može koristiti u radu i u školi i kod kuće. Učenje ne mora biti bauk, ako imamo pravi materijal uz nas, uz koji će dete biti aktivna učesnik u učenju, a ne recitator napamet naučenih informacija.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.