Nove Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja imaju za cilj celovit razvoj i dobrobit deteta kroz integrisani pristup učenju, povezivanje igre i drugih aktivnosti, kao i izgradnju smislenih odnosa sa vršnjacima i odraslima u prostoru koji je inspirativan.

Godine uzleta – Nove osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Autori izdavačke kuće Kreativni centar, Slavica Marković i Simeon Marinković, osmisli su “Vrtić za maštanje”, koji se oslanja na nove osnove “Godine uzleta”. Namenjen je za predškolce, uzrasta od 5 do 7 godina.

U vrtiću bi deca trebalo da budu podstaknuta da maštaju, razmišljaju i istražuju, te su u vežbanci ponuđene različite aktivnosti i zadaci koji obrađuju 24 različite teme, koje podstiču da dete bude aktivan učesnik u učenju.

Istraživanje je najbolji pokretač za sticanje iskustva i učenje, te su osmišljeni zadaci takvi da su usmereni na dete i njegove potencijale. Opis vežbanke – “Dat je najširi izbor mogućih aktivnosti koje su u vezi s različitim aspektima dečjeg razvoja – od grafomotoričkog do jezičkog i logičko-matematičkog. Svaka priča i prateće aktivnosti i pitanja podstiču komunikaciju, promišljanje i istraživanje, a pored toga daju i dragocene smernice vaspitačima i roditeljima kada je reč o tekstovima za čitanje deci, kao i preporuke za igre koje mogu igrati s njima. Zadovoljena je i dečija potreba za igrom, komunikacijom i telesnim pokretom.”

Projektnim učenjem dete uči da uči, ali da bude aktivan učesnik i da na taj način stiče znanja i veštine. Podstiče se saradanja, a samim tim socijalne veštine. Aktivnim uključenjem u istraživački proces dete stiče praktične veštine i stiče pozitivnu sliku o sebi.

Maslov navodi da je za dete važno da mu se zadovolje osnovne potrebe za sigurnost, pripadnost i poštovanje, a nove osnove pružaju uslove za njihovo ostvarenje. Ukoliko neka od ovih potreba nije zadovoljena dete gubi interesovanje za učenje, teško se motiviše, postaje ličnost sa niskim samopoštovanjem.

VRTIĆ ZA MAŠTANJE možete da nabavite preko sajta
IZDAVAČKE KUĆE KREATIVNI CENTAR
www.kreativnicentar.rs 


Post je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.