Svesni upijajući um (uzast 3.-6. godina), obeleževa pojavu svesti, volje, ovladavanje jezikom, javljanje veština. Pokazuje svesnu glad za znanjem i sticanje složenijih veština. Za dete predškolskog uzrasta broj predstavlja brojanje, odnosno dete ne razume smisao broja. Sticanje pojma broja počinje formiranjem pojma skupa. Kao i za mnoge druge aspekte razvoja, kako bi se stimulisao razvoj početnog matematičkog obrazovanja potrebno je da detetovo okruženje bude takvo da ga podstiče na dalja saznanja i istraživanje. Sami matematički pojmovi nastaju kao rezultat sinergije podataka koji saznajemo čulima i njihove misaone sadržine.

Najbolji način za učenje početnih matematičkih pojmova jeste na konkretnim primerima, kao i kada materijal za učenje povežemo sa primerima iz sveta koji dete okružuje – što i jeste najefikasnija priprema za testiranje za prvi razred i polazak u školu uopšte.

Kada su zadaci koji dajemo deci jednostavni i prikazni na jasan i uzrastu prilagođen način, rešavajući ih dete predškolskog uzrasta razvija kogniciju odnosno logičko mišljenje dok bojeći, spajajući linije i popunjavajući bolja razvijaju grafomotoriku i pripremaju mišiće šake za pisanje. A posebno ih raduje kada za uloženi trud dobiju i pohvalu – diplomu za savladano gradivo 🙂

PSX_20200211_194921

Iako pojedini smatraju da decu ne bi trebalo pre škole opetrećivati učenjem, kada se igramo i pustimo dete da istražuje svet oko sebe mi negujemo detetova interesovanja i stimulišemo zonu narednog razvoja – jer deca su po prirodi radoznala i prateći detetovu ličnost pripremamo ih za život.

“Igra je za dete najozbiljniji vid učenja.”

 

signature

 

UČITE LAKO –BROJEVI I SUPROTNOSTI
MOŽETE DA PRONAĐETE NA SAJTU IZDAVAČA ENCOBOOK.

LOGO-Enco


Tekst je napisan u saradnji sa izdavačem, što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.