Sama veština pisanja je složena motorna aktivnost koja zavisi od sazvrevanje i integracije kognitivnih, perceptivnih i motoričkih posobnosti, a razvija se zajedno sa rastom i razvojem deteta kroz stimulaciju i vežbu (Hamstra-Bletz and Blote, 1993). Za uspešno ovladavanje procesom pisanja koje dete čeka u školi, potrebno je najpre razviti finu motoriku mišića šake i prstiju. Dakle, fina motorika je od suštinskog značaja za pisanje, što predstavlja dovoljan razlog da se ta veština razvija i kod kuće, mnogo pre polaska u školu. Razvoj grafomotoričke sposobnosti započinje u uzrastu od 18 meseci i traje do polaska u školu (Rajović, 2009).

Razvoj grafomotorike kod male dece se može stimulisati kroz razne igre i vežbe: gužvanja i cepanja papira, savijanje papira, seckanje makazama, nizanje perli na kanap, vezivanje čvorova, igre sa plastelinom, ali i kroz radne listiće gde je zadatak povezivanje linija i tačkica kako bi nastao neki oblik, odnosno kasnije kada dete kreće da uči slova pisanje i prepisivanje slova.

Danas vam predstavljam materijal za razvoj grafomotorike  CRTANČICA, izdvača EncoBook koji u svom sadržaju ima 15 strana sa različitim zadacima spajanja tačkica koji se kreću od jednostavnih linija prave i krive linije ka složenim grafomotoričkim zadacima od kojih nastaju oblici.

Sledećih 15 strana je posvećeno učenju i pisanja slova, tako da je ovo prava vežbanka ukoliko kod kuće imate budućeg prvaka ili vodite pripremnu predškolsku grupu u vrtiću pa se uz ove zadatke dete može spremiti za pisanje i čitanje u prvom razredu. A pored ispisivanja slova postoji i dodatni zadatak dopisivanja pojedinačnih slova na prvo ili poslednje mesto u reči tako da se vežba i auditivna diskriminacija odnosno sposobnost prepoznavanja pozicije slova u reči.

IMG_20190202_111149.jpg

Na kraju vežbanke se nalazi vežba sa svim slovima i ukršenica kako bi se utvdilo znanje (sadržaj Crtančice pogledajte na slici ispod).

IMG_20190202_111034.jpg

Dodatna prednost ove vežbanke jeste to što je štampana na kvalitetnom papiru, pa tako dete neke zadatke može da radi olovkama i drvenim bojicama, ali i flomasterima i penkalom bez straha da će probiti na drugu stranicu, jer i korišćenje različitih olovaka ima udela u razvoju grafomotorike.

Grafomotorika je svakako sposobnost koja se razvija sa rastom i razvojem deteta, ali se može i vežbati. Rešavanjem grafomotoričkih vežbi dete ne razvija samo finu motoriku, već i pažnju i koordinaciju oko-ruka. Dete na ovaj način pamti pokrete i uči kako da ih koristi u različitim situacijama (npr. prave i krive linije su osnov za pisanje slova i brojeva, ali i crtanje geometrijskih oblika i za razvoj crteža uopšte).

signature

 

 

 

 

CRTANČICU
možete da pronađete na sajtu Izdavača ENCOBOOK.

LOGO-Enco

 

 


Post je napisan u saradnji sa izdvačem, što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.