Bar jednom do sada ste čuli za Mariju Montessori i njenu Montesori metodu rada. Otkrića Marije Montesori potpuno su promenila doživljaj deteta. Iz tog razloga današnji izbor knjige na dar jeste Radosno dete!

 

 “Deca najviše upijaju i uče iz onog što ih okružuje. “

– Maria Montessori

Svaka kultura poseduje mudrost, ali je u modernim vremenima veliki deo te mudrosti izgubljen. Komunikacija plačem kod beba, upijajući um, razvoj pokreta, razvoj govora i drugi jezik, ujedanje, mašta, laganje, vrednovanje umetničkih dela, urođena ljubav prema prirodi… neke su od tema Montesori priručnika, čiji je cilj da pomogne roditeljima da otkriju i podrže mentalne, fizičke i emocionalne potrebe deteta u prve tri godine života.  

Kada se razumeju i obezbede čovekove fizičke, mentalne i duhovne potrebe, posebno u prve tri godine života, pravi globalni građanin može se otkriti; osoba sa zdravom slikom o sebi koja je naučila da veruje drugima, koja uživa u tišini i dubokoj koncentraciji, jer su rezultirajuću radost i saosećanje sa drugima doživeli iz prve ruke. Tada imamo osobu koja ima kapacitet da pristupi dubokim unutrašnjim resursima sa kojima smo svi rođeni i da oplemenjuje sva bića.

Prve tri godine života previše su važne da bi se tokom njih eksperimentisalo, ali uputstva dr Montesori koja su prikazana u ovoj knjizi pokazala su se tačnim širom sveta, bez obzira na detetovu kulturu.

Cilj ove knjige je da pomogne roditeljima da traže, otkriju, cene i podrže mentalne, fizičke i emocionalne potrebe deteta u prve tri godine života.  

Teme kojima se ova knjiga bavi su: komunikacija plačem, upijajući um, razvoj pokreta, pomoć početnom stvaranju dobre slike o sebi, oblačenje kao pomoć slobodnom kretanju, razvoj govora i drugi jezik, ujedanje, mašta, laganje, vrednovanje umetničkih dela, urođena ljubav prema prirodi, uloga oca, osećaj za red, počeci matematike, razvoj poverenja u svet, postavljanje granica i brojne druge. Na kraju, kao posebna zanimljivost, dato je poređenje iz prve ruke sa tradicijom u Butanu.

Otkrića Marije Montesori potpuno su promenila doživljaj deteta. Otkrila je detetov ogromni unutrašnji potencijal i načine na koje roditelji mogu da pomognu da se taj potencijal podrži. Vrlo je važno da budući roditelji imaju sve potrebne informacije pre rođenja deteta, kako bi imali dovoljno vremena za pripremu. I važno je doći do mladih tokom adolescencije kada ispituju svoje potencijale i pokušavaju da razumeju telo i mozak koji se menjaju, kada tragaju za odgovorima na pitanje ko su i šta je njihova uloga.

Suzan Mejklin Stivenson uverila se svojim očima tokom mnogo godina da su ovi principi uspešni u svakoj zemlji, svakoj kulturi. U knjizi Radosno dete Suzan je podelila ono što zna o detetu u prve tri godine života na elegantan i saosećajan način. Njene reči pomoći će u stvaranju boljeg života za decu širom sveta.

Čitajući ovu knjigu, čitaoci će:

Ø  saznati o Montesori principima sve što je potrebne informacije,
Ø  osvestiti značaj prve tri godine života i praćenja razvojnih faza deteta,
Ø  naići na obilje korisnih primenljivih saveta u vezi s odgajanjem dece po Montesori principima.

Rekli su o knjizi:

Detinjstvo je bezgranično dragoceno i ne može se ponovo proživeti. Montesori nudi život ispunjen jednostavnom radošću i srećom u harmoniji sa prirodom. Knjiga Radosno dete to ponovo potvrđuje. Hvala. Lamo Pemba, butanski/tibetanski Montesori trener

Iza brojne srećne, smirene i dece koja imaju samopouzdanja su radosni majka ili otac koji su primenili Montesori pristup od rođenja do treće godine. U tome im je pomogla i vodila ih knjiga Radosno dete, puna mudrosti i praktičnih ideja za učitelje i porodice. Hvala vam, Suzan, što ste vaše znanje pretočili u ovu divnu knjigu! Danijele i Ajka Marijani, Montesori roditelji u Italiji

O autorki: Suzan Mejklin Stivenson
Suzan je majka i baka. Ima međunarodne AMI (Association Montessori Internationale) diplome za uzrast od 0 do 3, od 3 do 6 i od 6 do 12 godina. Završila je filozofiju na državnom univerzitetu u San Francisku, magistrirala iz oblasti obrazovanja na Lojola univerzitetu u Baltimoru i proučavala višestruke inteligencije na Fakultetu za obrazovanje Univerziteta Harvard. Radila je kao savetnica za adolescente, administratorka u Montesori školama, savetnica za roditelje dece do tri godine i učiteljica za decu i mlade od jedne godine do osamnaest godina u Montesori okruženjima. Objavljivala je u časopisima o obrazovanju, magazinima i novinama. Ona i njen muž su kod kuće obrazovali svoje najmlađe dete, od osnovne do srednje škole. Žive u Severnoj Kaliforniji, blizu obale, okruženi sekvojama.

Izdavačka kuća Propolis books i ja, darujemo jednu knjigu “Montesori – Radosno dete” nekome od vas. Za učešće u darivanju potrebno je da ostavite jedan komenatar na ovu objavu na stranici Pitajte Defektologa.

Igramo se do subote 12. 3.2022. godine do 20h kada ću slučajnim odabirom izabrati jednog dobitnika. Darivanje je otvoreno za sve koji knjigu mogu da prime na teritoriji Republike Srbije.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.