Kratki časovi, online nastava, nastava u školi, sva napetosti i neizvesnost iziskuju i podršku u savladavanju školskog gradiva. A ta podrška je posebno bitna u mlađim razredima osnovne škole, kada dete stiče i nadograđuje svoje radne navike.

Ova godina je izazovna za sve nas, a posebno za roditelje i decu koja idu u školu. Od ovog septembra imam više školaraca sa kojima radim upravo školski program (od I do IV razreda) i cilj nam je uvek, bez obzira na razred, napraviti dobar temelj za dalje učenje.

Kako bi svojim đacima na što jednostavniji, a opet prijemčljiv način objasnila neko gradivo potrebni su mi i dodatni materijali koji ne podrazumevaju školske udžbenike. Bitno je da svo gradivno koje obrađujemo bude objašnjeno kroz različite primere koji stvaraju nove veze u mozgu i prave asocijacije. To je posebno značajno kod dece koja imaju problem sa pažnjom, te sve aktivnosti moraju imati i dozu dinamike, jer ukoliko je to suvoparno “ja pričam, ti slušaš” te informacije se ne zadržavaju već “ispare” već na vratima.

Danas ću podeliti sa vama vežbanke koje koristim pri obradi gramatike srpskog jezika. Izdanje su Pčelice i postoje u četiri varijante – Vrste reči 1 i 2, Služba reči i Vrste rečenica. Već sami naslovi govore da obuhvataju većinu gramatike koja se obrađuje u nižim razredima osnovne škole, a koje su osnov za svo dalje učenje.

Zašto sam izabrala ove vežbanke?

Pre svega jer su zadaci koje nude kratki i jasni, a svaka oblast je propraćena i kratkim definicijama koje su deci jasne. Sami zadaci mogu da se povežu i sa nekom pričom, ali i da daju ideju kako vežbati određenu gramatičku oblast. U vežbankama se mogu pronaći i teži i lakši zadaci, tako da za svakoga ima da se nađe po nešto.

Ono što ja radim je da neke zadatke radimo usmeno, zbog razvoja aktivnog slušanja, gde dete navodim na pogrešan odgovor kako bi se priča razvila, a dete dobilo dobilo dinamiku u radu koja mu je potrebna.

Osim za učenje, mogu da posluže i kao vežbanje pred proveru znanja, te u svoj ovoj zbrci sa online nastavnom i nastavnom u školi mogu biti dobar saveznik za rad kod kuće.

Pcelica-LOGO-NEW-RGB

GRAMATIČKE VEŽBANKE
možete da poručite sa sajta izdavača
PČELICA
www.pcelica.rs


Post je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.