Cboard je aplikacija za augmentativnu alternativnu komunikaciju (AAK) ili potpomognutu komunikaciju (PK) koja se može instalirati na Android uređajima. Besplatna je za preuzimanje putem Play stora – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicef.cboard&hl=sr

Osmišljena je i dizajnirana za decu i odrasle sa govorno-jezičkim teškoćama u cilju razvoja komunikacije putem simbola (slika) koje se nakon odabira (klika na simbol) produkuju u govor.

Pilot projekat je trajao godinu dana i u toku njega se aplikacija razvijala i prilagođavala srpskom jeziku. Projekat je sprovodio Unicef u saradnji sa ŠOSO “Milan Petrović” iz Novog Sada – „ Za svako dete: Glas, Korišćenje tehnologije 21. veka za promociju komunikacije, obrazovanja i socijalne inkluzije male dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom”, Cboard je dostupan i na srpskom jeziku na oba pisma (ćirilićnom i latiničnom), kao i na hrvatskom i crnogorskom jeziku.

Prednost aplikacije jeste što se nakon instalacije i podešavanja može koristiti i bez pristupa internetu. Prilagođen set simbola za Srbiju je 841, a sama baza broji preko 20000 simbola. Jednostavna je za korišćenje i postoje opcije prilagođavanja visine, brzine i jačine tona, da li će glas biti muški ili ženski, kao i koja će biti veličina fonta.

Nakon instalacije ( i po potrebi uvezivanja sa srpskim jezikom) kreira se tabla koja se prilagođava potrebama korisnika i može brojati jednu ili više simbola. Kasnije se tabla može proširivati, menjati, prilagođavati situacijama i interesovanjima deteta.

Samo dodavanje simbola je jednostavno i odigrava se u par klikova. A pored simbola iz baze može se dodati i fotografija koju se uslikali ili imate na vašem uređaju. Komunikacijske table kreirane u okviru ove aplikacije se mogu štampati i postati dopunsko niskotehnološko sredstvo za komunikaciju.

Ukoliko biste želeli da isprobate ovaj komunikator ili vam je potrebna podrška za instalaciju, povezivanje ili prilagođavanje potrebama deteta možeti mi pisati na pitajtedefektologa@gmail.com

Za svako dete glas.

3 thoughts on “C-board – aplikacija za komunikaciju

  1. Dobro jutro.

   Aplikacija radi samo na Android uređajima, ukoliko je Android verzija starija aplikacija neće raditi, jer su potrebne određene performanse kako bi mogla da radi. Ukoliko mislite na to da ne možete naći srpski jezik pišite na mail pitajtedefektologa@gmail.com kako bih Vam poslala uputstvo.

   Pozdrav,
   Marija

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.