Matematika je svuda oko nas. Ona je broj tanjira koji bi trebalo da se postave na sto, poznavanje i prepoznavanje delova tela, broj koraka, vreme na satu koje nam govori gde bi trebalo da budemo i kada bi trebalo da krenemo.

Doživljaj broja i oblika počinje na ranom uzrastu i tada broj predstavlja brojanje, odnosno dete ne razume smisao broja. Sticanje pojma broja počinje formiranjem pojma skupa. Kao i za mnoge druge aspekte razvoja, kako bi se stimulisao razvoj početnog matematičkog obrazovanja potrebno je da detetovo okruženje bude takvo da ga podstiče na dalja saznanja i istraživanje. Sami matematički pojmovi nastaju kao rezultat sinergije podataka koji saznajemo čulima i njihove misaone sadržine.

Pojam skupa se formira kroz igru, dok brojimo stepenice da bi se popeli na sprat, dok ređamo jabuke u činiju ili parkiramo automobile u garažu od kartona.

izvor: Pinterest

Deca na ranom uzrastu uživaju da broje ili ponavljaju “jedan, dva, tri, …” i ne moraju se prekidati u brojanju iako je ono mehaničko. Kako bi brojanje bilo zanimljivije možete dodati i kratke brojalice uz koje pravite pokret, npr. “jedan, dva, jedan, dva mi smo deca vesela”; “jedan, dva, jedan, dva, brojim sada ja”; jedan, dva, tri, četiri na papir su brojevi sleteli”.

Kada pričamo o materijalu koji možemo koristiti, pogotovo na predškolskom uzrastu, važno je da biramo materijal koji poštuje princip očiglednosti, kao i materijal koji nudi široku lepezu zadataka od lakših ka težim. Zašto je to važno? – Ukoliko detetu ponudimo samo teške zadatke može doći do frustracije i gubitka motivacije usled nemogućnosti da reši zadatak, a sa druge strane ukoliko su zadaci stalno laki gubi se motivacija, jer ne postoji želja i mogućnost za napredak.

Jedan od tih materijala jeste PUTOVANJE DO ŠKOLE – BROJEVI I OBLICI, kviz-knjiga, malog formata koja nudi 47 razlčitih pitanja i koja poštuje gore navedene principe. Jasne slike i strane koje nisu prenatrpane, dodaju vrednost, jer su koristan materijal za predškolce za decu koja imaju IOP ili individualizaciju programa.

Dizajn stanica je takav da je jedan zadatak na jednoj strani, a ponuđenih odgovora je uvek tri i svaki od njih ima krug (otvor) ispod, koji pruža priliku da dete proveri svoj odgovor, ali i lakše ga pokaže (posebno značajno za decu sa motoričkim poremećajima). Kontorla greške se nalazi na poleđini stranice. Kada okrene list i proveri da li je prstić u rupici koja je osenčena crvenom bojom, jer to znači da je odgovor tačan.

Najjednostavnije stvari često daju najefektivnija rešenja za učenje, a kada je učenje i igra (organizujemo kviz takmičenje) onda je sve lakše.

PUTOVANJE DO ŠKOLE – BROJEVI I OBLICI
MOŽETE DA PRONAĐETE NA SAJTU IZDAVAČA ENCOBOOK.
LOGO-Enco

Tekst je napisan u saradnji sa izdavačem, što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

One thought on “U svetu brojeva i oblika – početni matematički pojmovi

  1. Ljudi cesto ne obracaju paznju za koji uzrast je knjiga/igracka. Ali je jako bitno jer nekad mozemo da stvorimo frustraciju detetu da nije adekvatno, a zapravo proizvod i nije namenjen za taj uzrast.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.