Senzorni sistem, je sistem koji često zanemarujemo kada govorimo o razvoju dece, a opet igra jako važnu ulogu u svakodnevnom funkcionisanju. Dete koje je prestimulisano će češće imati ispade u ponašanju usled preopterećenog nervnog (i senzornog) sistema, a sa druge strane dete koje je nedovoljno stimulisano će delovati kao nezainteresovano za svet oko sebe.

Danas ćemo govoriti o proprioceptivnom sistemu, kao jednom od naših čula i kako se može stimulisati. Propriocepcija se odnosi na put kojim informacije dolaze od naših zglobova i mišića do mozga i na taj način dobijamo informacije o pozicijama našeg tela i pokretu. Putem ovog čula možemo da procenimo silu (brzinu), smer i pravac kretanja.

Guranje, povlačenje, gaženje, stiskanje, skakanje, savijanje. Svi ovi primeri imaju jednu zajedničku stvar, a to je telo odnosno telesna pozicija – a ona jeste glavna za proprioceptivni sistem i njegovo funkcionisanje. Deca koja imaju problema sa propriocepcijom imaju potrebu da jako stisnu, često se govori da “nemaju osećaj koliko su jaki” ili reaguju samo na jake zagrljaje.

Jedan od “materijala” koje koristim u radu sa decom koja imaju problem senzorne integracije i difunkcionalan proprioceptivni sistem, jeste senzorno odelo “Šunjavko“.

Odelo je napravljeno od rastegljivog, prijatnog materijala, koje izgleda kao džak i dete može da uđe celim telom u njega. Pruža kreativnu senzornu igru. Senzorno odelo se pokazalo odlično za decu sa autizmom i za decu sa adhd-om, jer je svrha odela da pruži duboki pritisak koji daje jak senzorni stimulus koji pomaže da se dete oseti smireno i relaksirano. Samo odelo je odgovara i deci čiji je senzorni sistem preosetljiv, ali i nedovoljno osetljiv, jer se napravljeno od materijala koje se rasteže u pravcu u kome dete želi.

Materijal se kreće sa detetom, pa se se može sklupčati u ježa, ali i rastegnuti kao morska zvezda. Dok je u odelu dete se može kretati, što pomaže u razvoju prostorne orijentacije i motornog planiranja. U odelu se može sedeti, stajati, hodati, pa samim tim i izvesti prilagođen program reedukacije psihomotorike. Povremeno sprovedem i masažu stopala koja detetu pruža priliku da se “uzemlji” i da se skoncentriše na aktivnost koja sledi nakon toga.

Odelo detetu pruža priliku da se osami iako je u sobi sa grupom dece i na taj način da obradi stimuluse koji dolaze iz okruženja, a previše su za obradu u datom trenutku.

*Omiljena igra mojih drugara je igra skrivanja i uvek donese puno osmeha 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.