Kako se bliži kraj proleća, red bi bio da ga pozdravimo sa odlikom koju najčešće pominjemo deci kada opisujemo karakteristike ovog godišnjeg doba – a to je cvetanje. Priroda se uveliko probudila, a cveće nas okružuje, pa hajde da pozdravimo tematskim materijalom.

Istraživanjem prirode, dete se upoznaje sa svetom oko sebe i na taj način se razvija u svim sferama – pokretom razvija motoriku, ispipivanjem i manipulisanjem razvija kogniciju i senzorne sisteme, opisivanjem i slušanjem razvoja govor i razumevanje. Na svakom koraku je prilika za učenje i razvoj, samo bi trebalo detetu pružiti priliku i dati mu dovoljno vremena i poverenja da to proba da uradi samo.

U daljem tekstu delim sa vama materijal koji ja koristim i koji sam koristila kao materijal tokom vrtića kod kuće sa roditeljima i decom iz moje vrtićke grupe.

Ciklus rasta cveta – Poređaj slike po tačnom redosledu i opiši šta se na njima dešava

Uživajte u igri, jer igrom stižemo do znanja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.