Svakog septembra bude desetine tekstova koji govore o tome kako nam prvaci polaze nespremni u prvi razred. Ali činjenica je da roditelji imaju duže radno vreme nego pre i da imaju mnogo manje slobodnog vremena, a opet sa druge strane predškolske grupe su uglavnom najbrojnije u svakom vrtiću, pa dva ili tri vaspitača po grupi jesu nedovoljna da sve postignu – jer vrtić jeste tu da dete nešto nauči, ali cilj (po mom mišljenju) vrtića je da oni postanu dobri drugovi, pre nego da nauče da napišu baš sva slova bez greške.

Ali koje su to veštine* koje bi dete trebalo da savlada do tog 1.septembra?

* Ovde neću govoriti o veštinama prema razvojnim mapama i skalama procena, već o funkcionalnim veštinama.

Ako krenemo od motorike, motorički bi dete (ukoliko nema razloga za suprotno) da bude sposobno da sedi većinu časa mirno na stolici pravih leđa, da hoda jasno usmereno ka cilju, da pravilno drži olovku i da je dobro razvijena koordinacija oko-ruka (pogledom da prati pokret ruke), kao i vizuelna percepcija.

Sa aspekta govorno-jezičkog razvoja dete bi trebalo da pravilno izgovara svih 30 glasova našeg jezika, da može da sastavi proširenu rečenicu, kao i da prepriča kraću priču. Dete uzrasta 7 godina razume složene naloge i aktivno prati i sluša priču bar 10 minuta. Zainteresovano je za učenje i sticanje novih znanja (ovo ne znači da dete mora da zanima svaki predmet, ali da prosto ima želju da nauči nešto novo, zato je važno negovati radoznalost od najranijeg uzrasta).

Kada govorimo o razvoju samostalnosti i brige o sebi, prvak bi trebalo da zna sam da se svuče i obuče, obuje i izuje (da veže samo pertle), samo da jede i pije. U ovom uzrastu ćemo podsticati samostalnost i kroz podržavanje da dete samo spremni knjige za školu, da upamti domaći i da krene samostalno da ga radi (naravno uz našu pomoć i podršku ukoliko je to potrebno – nije sramota ne znati, sramota je ne pitati za pomoć).

Saznajni razvoj ćemo najbolje podržati tako što ćemo detetu omogućiti od najranijeg uzrasta da istražuje svet oko sebe kroz igru i zanimljive aktivnosti. Dete pred polazak u školu bi trebalo da zna da kaže svoje ime i prezime, imena roditelja, adresu gde živi; da broji od 1 do 10 i od 10 do 1; da zna da imenuje i prepozna boje; da zna pokaže delove tela na sebi i drugima; da prepoznaje i imenuje geometrijske oblike (krug, kvadrat, trougao, pravougaonik),…

Na svemu navedenom se radi svakodnevno kod kuće, u vrtiću čak i kada izgleda da ne činimo ništa, već da se samo igramo sa detetom.

A kada se desi da nemamo ideju šta možemo da radimo i čega možemo da se igramo u pomoć stižu vežbanke za predškolce koje sadrže različite zadatke u kojima se uči o oblicima, bojama, brojevima, delovima tela, životinjama. Jedna takva vežbanka jeste MAKSINA VEŽBANKA, koja je posebna po tome što se u jednom knjizi nalazi vežbanka MALA MATEMATIKA i SVET OKO NAS u izdanju Enco Book.

signature

 

MAKSINU VEŽBANKU
možete da pronađete na sajtu Izdavača ENCOBOOK.

LOGO-Enco

 


Post je napisan u saradnji sa izdvačem, što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

*Prva slika je preuzeta sa interneta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.