Prepoznavanje slova i brojeva, oblika, prepoznavanje lica, pronalazak igračke, komada odeće, tumačenje saobraćajnog znaka – sve su to primeri vizuelne percepcije koji su nam dokaz koliko je vizuelna percepcija deo svakodnevnog života i koliko je važna za razvoj različitih životnih veština.

Šta podrazumeva vizuelna percepcija (definicija vizuelne percepcije glasi da ona predstavlja sposobnost tumačenja informacija koje primaju naše oči)?

Vizuelna percepcija podrazumeva:

  • Percepciju oblika – sposobnost prepoznavanja, imenovanja, pamćenja objekata, uzoraka i simbola, sposobnost uočavanja konstantnosti osnovnog oblika (2D ili 3D) bez obzira na menjanje veličine i boje,
  • Vizuelnu diskriminaciju – sposobnost uočavanja sličnosti i razlike u obliku, boji, uzorku, veličini, položaju, orijentaciji,
  • Vizuelnu memoriju – sposobnost vizuelnog prisećanja slike objekta, oblika, simbola ili pokreta, jasno percipiranje viđenog i zadržavanje vizuelne informacije,
  • Sekvencioniranje (sekvencionalna memorija) – deo vizuelnog dekodiranja koje utiče na mogućnost reproduciranja sleda,
  • Koordinacija oko-ruka – sastavni je deo mnogih vizuelno-perceptivnih i perceptivno-motoričkih sposobnosti.

Vizualno perceptivne veštine razvijaju se od ranog uzrasta i bitan su deo ranog razvoja, dete uči da se prepoznaje svoju okoliku i kako da komunicira sa njom. Detetu bi trebalo pružiti puno prilika za kretanje u zatvorenom i otvorenom prostoru gde će moći da prati šta se nalazi okolo i da pronađe predmete koje poznaje ili će se tek upoznati sa njima.

Kada govorimo o stimulaciji razvoja vizuelne percepcije u pomoć nam mogu uskočiti slikovnice i knjige za decu, jedna od takvih knjiga kojoj jeste primarni cilj razvoj čula vida (razvijamo oko skolovo 🙂 ) je KRUG OKO SVETA, u izdanju Kreativnog centra.

IMG_20190908_190854

Knjiga tvrdih korica i stranica, namenjena za najmlađe i pogodna za decu već od godinu dana, na svojim stranicama ima različite tematike – životinje različiith predela i saobraćaj i grad (prikazane na dve strane).

Osmišljena baš na ovaj način da kako bi se koristila u cilju razvoja moći zapažanja oblika i boja (stimulacija razvoja vizuelne percepcije) – na svakoj od tematskih strana dete ima zadatak da pronađe određeni oblik u određenoj boji (npr. pronađi tamno plavu foku).

Neke strane su jednostavnije pa se zadati pojmovi lako pronalaze, a neki su teži. Okretanjem točkića sa strane dete otkriva koji pojam i koje boje bi trebalo da pronađe (na ovaj način razvijamo i pokazni gest i finu motoriku).

IMG_20190908_190953

Kada se pronađu svi pojmovi koji su zadati u knjizi, možete i sami dati zadatak detetu šta da pronađe i da pojmove koje je pronašlo u knjizi da proba da nađe u igračkama ili da proba da nađe neki predmet iz okruženja u toj boji.

Razvijajte igru i budite aktivan učesnik u njoj zajedno sa detetom 🙂

 

signature

 

VEKTORKI-LOGO-15mm-Znak-Kreativni-Centar-Cirilica

KRUG OKO SVETA možete da nabavite preko sajta
IZDAVAČKE KUĆE KREATIVNI CENTAR
http://www.kreativnicentar.rs

 


Post je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.