Kada govorimo o definiciji defektologije, srećemo sledeću:
“Defektologija je nauka koje se bavim određenim smetnjama u razvoju ili psihičkim, odnosno telesnim nedostacima kod dece i odraslih.”

Ovako opisano o defektologiji možemo da zaključimo svašta, ali ujedno i ništa jer koliko god ova definicija bila opširna, ujedno je nejasna, otuda i moja potreba da jedan tekst posvetim ulozi defektologa u dečijem razvoju i kome defektolog može biti potreban.

Kada pogledamo podelu na fakultetu delimo se na defektologe tiflologe, surdologe, somatopede, oligofrenologe, logopeda i defektologe koji se bave problemima u ponašanju (specijalnim pedagozima). Ja ovde neću opisivati šta koji od smerova radi, to možete da pronađete lako online. Ono što ću pokušati da približim, kako vama roditeljima, tako i vama koji se bavite decom, kao i vama koji ćete se tek baviti radom sa decom ili odraslima u okviru defektologije, jeste ulogu defektologa.

Biti defektolog ne znači samo završiti fakultet za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, nakon završenog fakulteta mi svi postajemo diplomirani defektolozi, ali kako biti defektolog se tek malo zagrebe u toku fakulteta, tek kada krenete da pričate sa decom, odraslima, roditeljima krećete sa učenjem zanata, izgrađivanjem veština – niko se nije naučen rodio.

Pogrešno je uverenje da defektolozi rade samo sa decom/odraslima sa smetnjama u razvoju, defektolozi (u zavisnosti od samih afiniteta defektologa) rade i sa decom i odraslima tipične populacije. Na primer, ja, kao defektolog održala sam više od stotinu radionica za roditelje i decu tipične populacije u prethodnih 5 godina. Isto tako, iako sam defektolog somatoped, najviše iskustva u radu imam sa decom sa razvojnom disfazijom, elementima autizma i autizom, kao i sa decom tipične populacije koja imaju problem sa finom motorikom i grafomotorikom.

Svoj primer sam navela kako bih pokazala koliko rad defektologa može da bude razvnosvrstan. Defektolog će nekada biti potrebniji od logopeda (logoped se bavi govorno-jezičkim razvojem), a često je potrebna upravo saradnja između defektologa i logopeda kako bi dete dostiglo svoj maksimum.

Sama uloga defektologa u stimulaciji razvoja može biti u vidu stimulacije razvoja motorike, koja je baza razvoj ostalih veština i sposobnosti, razvoj kognicije (saznajni razvoj), razvoj govora, kao i socio-emocionalni razvoj. Stav koji ja zastupam jeste da kao defektolozi, ne bi trebalo slepo da se držimo davno ukorenjenog stava da dete uči jedino sedeći za stolom, već da bi trebalo da dete pratimo i da kroz igru podstičemo razvoj i stvaramo uslove da dete usvaja znanja i veštine.

IMG_20190808_142849

Kada se možete obratiti defektologu?

  • kada je dete rođeno sa riziko faktorom,
  • kada kasni motorički razvoj,
  • kada kasni govorno-jezički razvoj,
  • kada kasni socio-emocionalni razvoj (npr. dete ne uspostavlja kontakt očima, ne odaziva se na ime, igra se svodi na igranje samo sa delovima igračaka i to traje duži vremenski period,…),
  • kada dete ima problem sa finom motorikom i grafomotorikom,
  • kada dete ima problem sa čitanjem i/ili pisanjem,
  • kada dete ima problem sa učenjem,
  • kada je dete previše ili premalo osetljivo na stimuluse iz okruženja (senzorna disfunkcija).

Dragi studenti, apsolventi, defektolozi, budući defektolozi – Smer koji ste završili na fakultetu (ja sam somatoped) može biti smernica ili pak kao u mom slučaju baza za dalje – jer rad i usavršavanje je potrebno kako bismo mogli da pružimo što više deci sa kojom radimo, ali i nama samima.

Dragi roditelji – Moj savet od srca je da ukoliko vidite da detetu ne prija defektolog ili logoped kod koga odlazite na tretmane da ga promenite. Niko ne može da odgovara svakom detetu, budete otvoreni oko toga da iako je ta stručna osoba sjajna možda nije sjajna za vaše dete (naravno dajte šansu i detetu i stručnjaku), budite svesni da je prijatna atmosfera ta koja je pogodna za bilo koju vrstu učenja.

signature

One thought on “Šta radi defektolog?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.