Često se misli da je dovoljno detetu dati papir i olovku i da bi ono počelo da piše. Iako na prvi pogled deluje da je tako, veština pisanja je veština koja se uči i da bi se ona pravilno razvila potrebno je da se imaju razvijene različite veštine koje joj prethode.

Da bi dete savladalo pisanje potrebne je baza, odnosno osnovne veštine koje prethode pisanju. Koje to veštine prethode pisanju?

veština pisanja.png

1. Senzorni sistem – senzorna integracija

Senzorni sistemi se kod deteta razvijaju još dok su u stomaku majke, a nastavljaju da se razvijaju po rođenju. Kako dete istražuje svet oko sebe, tako se razvija i senzorna integracija, odnosno obrada senzornih informacija. Deca koja imaju problema u senzornom funkcionisanju (senzornu disfunkciju) imaju teškoće sa reagovanjem na senzorne inpute, pažnjom i doživljajem telesne celovitosti.

Senzorni sistemi koji imaju primarnu ulogu za kasniji razvoj veštine pisanja jesu: vestibularni sistem, proprioceptivni sistem, vizualni sistem i taktilni sistem.

Ova četiri sistema su odgovorna za to kako će dete držati olovku, da li će imati dobro razvijenu koordinaciju oko-ruka, da li će moći da prate linije, da li je dovoljno razvijena bilateralna saradnja (držanje papira, sveska i pisanje po njemu), kao i motorno planiranje, tj. orijentaciju na papiru i pažnju usmerenu na zadatak.

2. Vizuomotorna kontrola

Vizuomotorna kontrola i senzorna integracija su međusobno povezane. Vizomotorna kontrola jeste proces gde mozak prima i organizuje informacije koje dobijamo putem čula vida i pretvara uh u motornu akciju. Kada beba usputavlja kontrolu nad vratom i glavom (odiže glavu od podloge) ona na taj način razvija vizualnu percepciju.

Vizuomotorona kontrola podrazumeva različite veštine poput:

 • koordinacije oko-ruka (istovremeno korišćenje ruku i očiju),
 • vizuelna diskriminacija (sposobnost da se predmeti klasifikuju po određenoj osobini),
 • orijntacija u prostoru (sposodnost da se prepozna gde se određeni predmet/biće nalazi u odnosu na nas),
 • vizuelna percepcija (sposobnost da se predmet/biće prepozna u različitim situacijama),
 • vizuelna memorija (sposobnost prepoznavanja).

Vizuelna kontrola je sposobnost koja je važna kako bi dete moglo da prepiše određeno slovo, reč, rečenicu sa table ili iz knjige.

3. Proksimalna kontrola i stabilnost

Šta uopšte znači reč proksimalna – Proksimalno se odnosi na grupe mišića koji su bliže medijalnoj liniji tela, a kada govorimo o proksimalnoj kontroli i stabilnosti govorimo o izgrađenoj posturi tela i snazi mišića ruke (ili kontrola i stabilnost) koja je  potrebna za izvođenje različitih aktivnosti.

Kada govorimo o pisanju, potrebno je da dete ima dobro razvijenu postoru i kontrolu i stabilnost mišića šake i ruke kako bi moglo da drži i pomera kontrolu, kao i da ima dovoljno razvijenu kontrolu vrata i glave kako bi je držali upravno. Ukoliko dete ima problem sa grubom motorikom potrebno je da radi na stimulaciju njenoj razvoja pre početka učenja pisanja.

Proksimalna kontrola i stablost je usko povezana za vizuomotornom kontrolom, jer zahvaljujući vizuelnoj percepciji dete zna gde je njegovo telo u prostoru. Sve do sada navedene veštine je potrebno da rade zajedno kako bi se fina motorika razvijala, odosno kako bi dete moglo da nauči veštinu pisanja.

4. Fina motorika

Fina motorika je skup pokreta kostiju, zgloboca i mišića šake i prstiju koji su koordinisani i cilj im je izvođenje malih, precizinih (finih) pokreta. Fina motorika i koordinacija oko-ruka su međusobno povezane i zavise jedna od druge. Uvek pri stimulaciji fine motorike stimulišemo i razvoj koordinacije oko-ruka, i obratno.

Specifične veštine fine motorike koje su potrebne za razvoj pisanja su:

 • bilateralna saradnja (saradnja dve ruke),
 • stabilnost ručnog zgloba (pozicioniranje ruke i šake za pisanje),
 • snaga mišića šake i prstiju (bitna za pravilno drćanje olovke),
 • opozicija i repozicija palca (mogućnost da se vrhom palca dodirnu vrhovi ostalih prstiju),
 • manipulativna spretnost (sposobnost da se pomeraju predmeti koristeći palac i kažiprst – klješta hvat).

5. Pisanje

I došli smo do pisanja 🙂

 

Ukoliko smatrate da se vaše dete muči sa pitanjem budite slobodni da pošaljete upit za procenu putem kontakt forme ili na mail pitajtedefektologa@gmail.com

 

signature

4 thoughts on “Osnovne veštine koje su potrebne da bi se naučila veština pisanja

 1. Wow! Super je tekst.
  Imam dvogodisnjaka koji je veoma zainteresovan za crtanje i bojenje, ali sam se pitala kada ce njegovi “crtezi” da dobiju pravi oblik i prestanu da budu skup linija na papiru. Sada znam sta bi trebalo da vezbamo i kako. 🙂

  1. Poštovana Vesna,
   Moj savet je da porazgovarate sa školskim psihologom oko testiranja na disleksiju (ako su deca starija od 8 godina) i disgrafiju. A do tada se vratite par koraka unazad i vežbajte grafomotoriku uz grafomotorne listove (možete ih preuzeti ovde na blogu).

   Puno pozdrava,
   Marija

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.