Šta je artikulacija glasova?

Artikulacija (izgovor glasa) je način izgovaranja glasova. Sam glas se stvara u govornom apratu kada vazdušna struja iz pluća dušnikom stigne u glasnicu, koja kada je zategnuta prolaskom vazdušne struje treperi i proizvodi glas (zvuk) – zvučni glasovi (a, b, v, d, dž, đ, g, z, ž, e, i, j, l, lj, m, n, nj, o, r, u, dž); kada je glasnica opuštena vazdušna struja ne izaziva treperenje i na taj način nastaju bezvučni glasovi (cčćfhkpsšt).

Dete dok je mlađe (beba) najpre ispušta neartikulisane glasove( preko 100), da bi posle kako se i dete i govorno-jezički aparat razvija pod uticaj okoline usvojilo svoju glasovnu strukturu. Nije svaki glas koji dete proizvede govor, vokalizacija u vidu bablinga, gukanja, ne postaje govor sve dok ne dobiju funkcionalno značenje. Sam razvoj glasova kod dece se odvija po principu od jednostavnih ka složenim glasovima, pa su prvi glasovi koje dete razvije nisu potpuno precizni.

Uzrast u godinama Glasovi
1-2 A, O, E, M, P, B
2-3 I, U, J, T, D, K, G, N, NJ, V, F, H
3,6 – 4,6 S, Z, C, Š, Ž, L
4,6 – 5 Ć, Č, DŽ, Đ, LJ, R

Dete do navršene pete godine bi trebalo da izgovori svih 30 glasova pravilno, a ukoliko pravilan razvoj glasa izostane, pa se desi da dete ne može da izgovori određene reči, šuška pri govoru potrebno je posetiti logopeda i raditi vežbe koje će doprineti pravilnom izgovoru glasova, a samim tim pravilnom govoru.

U tome može pomoći knjiga LOGOPEDSKE VEŽBE (izdavača ENCObook) koja služa kao dopuna, ne i zamena, za logopedski tretman.

IMG_20190202_112441.jpg

U njoj se nalaze različite vežbe za izgovor glasova S, Z, C, Đ, Č, DŽ, Š ,L, R ili LJ, a sama vežbanka je malog formata se može poneti i u torbi i vežbati usput u šetnji, tako da dete same vežbe ne oseća kao pritisak.

Vežbice su osmišljene tako da za svaki glas ima spisak reči gde je glas na različitom mestu u reči, kao i u rečenici (predstavljeno ilustracijom). Na početku svakog glasa je objašnjeno kako namestiti govorno-jezički aparat za izgovor određenog glasa.

Ilustracije korišćenje su jasne, pa ne može da bude zabune da li je u pitanju salata ili kupus 🙂

Da bi dete uspešno savladalo sve faze razvoja govora, ali da bi naučilo da pravilno izgovara glasove potrebno je pre svega da je sluh pravilno razvijen, ali i da je dete emocionalno zrelo, da ima razvijeno pamčenje (u skladu sa uzrastom), da je motivisano, kao i da je izloženo govoru (“živim” rečima) koji dolazi od porodice i sredine u kojoj dete raste.

Na kraju logopedske vežbanke nalazi se i tabela u kojoj možete da beležite napredak u razvoju atikulacije.

smartcapture

 

signature

LOGOPEDSKE VEŽBE
možete da pronađete na sajtu Izdavača ENCOBOOK.

LOGO-Enco

 


Post je napisan u saradnji sa izdvačem, što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

3 thoughts on “Nepravilan izgovor glasova – Logopedske vežbe

 1. Knjigu nisam detaljno čitala već samo prelistala. Grešaka ima dosta tako da knjigu “Logopedske vežbe” ne bih preporučila ni kao dopunu logopedskom tretmanu.
  Pozdrav
  Smilja Vukotić
  Logoped

  1. Poštovana Smiljo,
   Svakako svako ima pravo na svoje mišljenje. Po meni je knjiga zamišljena dobro i može se koristiti u radu, ne kao jedini materijal, ali svakako materijal koji je koristan. A sama knjiga i jeste napravljena u saradnji sa logopedom.

   Pozdrav,
   Marija

 2. Marija, vi ste pre svega defektolog.
  Sama zamisao je bila dobra, ali ne i realizacija. Logoped koji je pravio knjigu napravio je greske.
  Pozdrav
  Smilja Vukotic
  logoped

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.