Mozak je stvarno čudesna mašina, sve što primimo putem čula vida, mozak obradi kao informaciju koju treba interpretirati na određen način (odnosno da informaciju obradi i razume). Sama vizuelna percepcija nam pruža mogućnost da razumemo ono što vidimo tako što ga prvo moramo prepoznati, a onda i razumeti različite delove iz kojih se to što vidimo sastoji (veličina, oblik, pozicija,…). Na samo sazrevanje i razvoj sistema čula vida kod deteta utiče sve ono što dete okružuje.

Kao i svaki segment dečijeg razvoja i razvoj vizuelne percepcije teče svojim tokom i može se stimulisati kako bi dostigla svoj maksimum i time doprinela boljem govorno-jezičkom razvoju.

Šta podrazumeva vizuelna percepcija?

  • Percepciju oblika – sposobnost prepoznavanja, imenovanja, pamćenja objekata, uzoraka i simbola, sposobnost uočavanja konstantnosti osnovnog oblika (2D ili 3D) bez obzira na menjanje veličine i boje,
  • Vizuelnu diskriminaciju – sposobnost uočavanja sličnosti i razlike u obliku, boji, uzorku, veličini, položaju, orijentaciji,
  • Vizuelna memoriju – sposobnost vizuelnog prisećanja slike objekta, oblika, simbola ili pokreta, jasno percipiranje viđenog i zadržavanje vizuelne informacije,
  • Sekvencioniranje (sekvencionalna memorija) – deo vizuelnog dekodiranja koje utiče na mogućnost reproduciranja sleda,
  • Koordinacija oko-ruka – sastavni je deo mnogih vizuelno-perceptivnih i perceptivno-motoričkih sposobnosti.

Sam razvoj vizuelne percepcije je važno da bude adekvatan za uzrast deteta, jer u suprotnom sa polaskom u školu usled nedovoljno razvijene vizuelne percepcije (deca se u školi od prvog razreda osovne škole susreću za vizuelnim zadacima) često se javljaju teškoće u učenju i/ili problemi sa pažnjom.

Na koji način možemo stimulisati razvoj vizuelne percepcije uz igru?

Predstavljam vam tri igre za različite uzrasta koje imaju za cilj stimulaciju razvoja vizuelne percepcije, na sličan, ali opet različit način.
U pitanju su tri igre Izdavačke kuće PIKOM – ALFA 1, ALFA 8 i BETA 3.

 

Krenućemo od prve igre koja je namenjena za uzrast 3+ godina (i slažem se sa navedenim uzrastom). ALFA 1 je igra koja sadrži 4 table sa različitim slikama sa životinjama (domaće životinje, divlje životinje, šumske životinje i kućni ljubimci). Svaka od tabli ima izrazeno 5 različitih oblika na mestu gde je glava životinje. Umetaljke su oblika kruga, trougla, kvadrata, pravougaonika i ja bih poslednji oblik nazvala oblik vrata.

Igru možete da igrate tako da izvadite i vratite oblike na predviđena mesta, ali i da je zakomplikujete kada dete savlada gde koji oblik treba da umetne. Igru ćete usložniti tako što ćete delove za umetanje postaviti pogrešno, a zadatak je dobro pogledati slike, uočiti šta ne valja i vratiti na svoje mesto. Za početak možete mešati delove između dve slike, pa tri i na kraju četiri.

Da li vidite greške na slikama levo?

Sledeća igra jeste ALFA 8, koja je igra memorije sa temom Novogodišnje jelke (eto predloga za tematsku igru). Pravila kod ove igre su ista kao kod svake igre memorije – cilj je pronaći dva ista para. Kartice (u ovom slučaju jelkice) se otvaraju dve po dve, i ukoliko se prilikom otvaranja dve jelkice pronađu one koje su iste, jelkice se zadržavaju. Ukoliko jelkice nisu iste, okreću se i vraćaju na isto mesto. Ono što je dodatna začkoljica u ovoj igri je to što ima jednu jelku koja je bez para ( u kutiji je 14 parova i 1 jelka bez svog para). Uz ovu igru se razvija i pamćenje.

 

Poslednja igra je namenjena za uzrast 5+ godina (po mom mišljenju može se ponuditi i detetu od 4+ godina ukoliko je zainteresovano) i to je igra BETA 3. U kutiji se nalazi 4 table sa po 6 sličnih, ali različitih ilustracija i 4 kompleta sa po 6 kartica koje odgovaraju ilustracijama na tabli. Cilj ove igre je pronaći bliznace ilustracija – što znači da bi dete trebalo dobro da pogleda slike na tabli, da proceni njihovu veličinu, boju, oblik i da pronađe sve parove koji pripadaju toj tabli. Na početku detetu možete da ponudite samo jednu tablu (po meni je najlakša tabla sa slikama pečuraka),  a onda da dodajte još.

 

Svaka od navedenih igara ima za cilj razvoj vizuelne percepcije, jer je čulo vida ono koje je sve vreme aktivno, a kroz samu igru razvija se i pažnja.

 

signature

 

logo2014.png

Svaku od ovih igra možete da nabavite preko sajta IZDAVAČKE KUĆE PIKOM – www.pikom.co.rs

 

 


Post je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodima.

One thought on “Čulo vida – vizuelna precepcija, koji je njen značaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.