Igra je najvažniji deo detinjstva, a kroz igru deca najviše uče. U jednoj od knjiga sam pročitala rečenicu koja upravo opisuje značaj igre – “Igra nema ciljeve kojima služi, ona svoje ciljeve i svoj smisao ima u samoj sebi. Igra nije radi nekog budućeg blaženstva, ona je u sebi već ‘sreća’!“, iako na prvi pogled možda deluje konfuzno, ona stvarno oslikava koliko je igra važna.

Na različitom uzrastu dete će se igrati na različit način, pa tako postoji i podela igre u odnosu na uzrast deteta koja je povezana sa kognitivnim (spoznajnim) razvojem deteta:

  1.  Funkcionalna – jednostavni mišićni pokreti koji se ponavljaju sa predmetima ili bez njih (npr. igre sa zvečkom),
  2. Konstruktivna – baratanje predmetima sa namerom da se nešto od njih stvori (npr. pravljenje kule od kocaka),
  3. Igra pretvaranja – upotreba predmeta ili ljudi kao simbola za nešto što oni inače nisu; simbolička igra (npr. kuvanje ručka),
  4. Igre sa pravilima – igranje igara sa unapred poznatim pravilima (npr. “Čoveče, ne ljuti se“, “Domino”).

Jedan primer igračke koja podrazumeva funkcionalnu i konstruktivnu igru jeste AKTIVNOSTI – ZAPAMTI I IZVEDI

DSC_9211

 

Sadržaj kutije: velika tabla u obliku puzzle sa sa poljima za kretanje igrača, 50 kartica sa zadacima klasifikovanim po težini bojom polja na pozadini, 9 kartona plave, žute i crvene boje oblika kruga, trougla i kvadrata, kocka sa brojevima i 6 piona različitih boja.

 

Kada se puzzle sklope dobijate veliku tablu sa obeleženom putanjom za kretanje od belog stopala do crnog koje je cilj. Na putu do cilja izvršavaju se različiti zadaci u odnosu na broj koji se dobije na kockici i na boju stopala na koje se stane.

 

Postoje četiri vrste zadataka, koji su poređani po težini, pa su tako žuti zadaci najlakši, a crveni najteži i oni se nalaze najbliže cilju.

DSC_9217.JPG

Igra je namenjena za uzrast 5+ godina, ali smatram da se mogu igrati i deca uzrasta 4+ godina. I da, ovo jeste jedna od igračaka koje podstiču razvoj deteta i može korisiti i u svrhu tretmana različitih razvojnih poremećaja.

Na početku teksta sam napisala da ova igra podrazumeva funkcionalni i konstruktivni tip igre, a to čini upravo kroz zadatke koji se nalaze na poleđini kartica žutih, zelenih, plavih i crvenih stopala. Poštujući principo od lakšeg ka težem zadaci su osmišljeni tako da zahtevaju imitaciju pokreta (funkcionalan igra), ali i građenje oblika prema zadatom šablonu (konstuktivna igra).

Koji je razvojni cilj ove igre?

  • Stimulacija motornog razvoja kroz imitaciju – kroz imitaciju zadatih pokreta dece aktivira različite grupe mišića,
  • Razvoj pamćenja,
  • Razvoj pažnje,
  • Razvoj vizuelne percepcije – uočavanjem redosleda oblika i boja,
  • Kognitivni razvoj,
  • Razvoj socijalnih veština – igra se može igrati samostalno u smislu izvršavanja zadataka, ali moja preporuka je da se ona radi u pari ili grupi, pa se motorički zadaci mogu izvoditi tako da ih izvode svi učesnici.

 

“Igra je detetov rad!“ – M.Montessori

 

signature

 

Ukoliko vam se igra svidela možete je pronaći kod Izdavačke kuće PIKOM koja je i njen autor.

http://www.pikom.co.rs/ logo2014

 

 


Post je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom PIKOM, što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.