Kada možemo da kažemo da dete ima senzornu disfunkciju? Dete može da ima poremećaj senzornog funkcionisanja onda kada od strane nervnog sistema ne postoji detekcija i/ili odgovarajuća organizacija senzornih organa.

U tekstovima pre možete pročitati koje su to “crvene zastavice” koje nas mogu upozoriti na ovaj problem, ali i predloge senzornih igara:

12 predloga za senzornu igru,
5 predloga stimulativnih igara sa vodom,
Podsticanje pažnje kroz senzorne strategije.

U ovom tekstu možete da pročitate senzorne strategije izlistane prema čulima koje mogu biti korisne kada je u pitanju funkcionisanje deteta u učionici ili vrtićkoj grupi. Ono što bi uvek trebalo da bude na umu jeste da je svako dete drugačije i da će svako reagovati prema svojim individualnim karakteristikama, veštinama i osobinama.

Opšte senzorne strategije

 • Korišćenje vizuelnih rasporeda kako bi se ukazalo šta sledi.
 • Primena vežbi disanja.
 • Smisliti poseban signal koji će dete moći da iskoristi kada mu treba kratka pauza.
 • Obezbediti miran prostor gde dete može da se povuče.
 • Dete bi trebalo da sedi u učionici dalje od distraktora odnoso uzurpatora.

Oflaktorne i gustativne (čulo mirisa i ukusa) senzorne strategije

 • Žvakanje grickalica kao da su žvake (zna da ima umirujuće dejstvo).
 • Nošenje jestivog nakita.
 • Nošenje vrhova na olovci koji se smeju i mogu grickati (ali ne i jesti).
 • Korišćenje flomastera sa mirisom za pisanje ili crtanje.
 • Korićenje plastelina u koji je stavljena neka mirisna aroma u pauzama.
 • Žvakanje hrskavih grickalica (za dodatnu stimulaciju).
 • Pijenje hladna vode (za dodatnu stimulaciju).
 • Napraviti senzorna boce koje imaju umirujuće i stimulišuće dejstvo.

Auditorne senzorne strategije

 • Puštanje tihe, smirujuće muzike.
 • Smišljanje rima i pesma koje će privući pažnju na zadatak.
 • Tražiti od deteta da ponovi instrukcije ili bitne informacije nakon slušanja.
 • Dopustiti detetu da uđe ili pređe na sledeću aktivnost pre/posle ostatka grupe.
 • Dati detetu dovoljno vremena da obradi informaciju koju je dobilo usmenim putem.
 • Obezbediti tiho mesto kada se dete ispituje ili radi test kako bi moglo da se fokusira.

Proprioceptivne senzorne stimulacije

 • Pravite “senzorne“ pauze gde će dete moći da gnjeći/stiska testo.
 • Pravite “senzorne“ pauze gde će dete moći da radi vežbe sa otporom.
 • Neka dete drži teška vrata tako da ceo razred uđe/izađe.
 • Neka dete ponese nekoliko težih knjiga u biblioteku.
 • Pravite “senzorne“ pauze gde će dete imati zadatak da skače.
 • Pravite “senzorne“ pauze gde će dete moći da stiska balone sa različitim punjenjem (rižom, plastelinom, brašnom, pasuljem,…).
 • Neka dete iscepa/zgužva nekoliko papira
 • Neka dete detaljno obriše tablu ili stolove.

Taktilne senzorne strategije

 • Pravite “senzorne“ pauze gde će dete moći da korsiti taktilne kutije.
 • Sedenje u lazy bag foteljama.
 • Sprovođenje aktivnosti tako da se što više koriste ruke.
 • Korišećenje vibrirajuće olovke tokom pisanja.
 • Puckanje vazdušastih pakovanja (bubble wrap).
 • Napravite kratku pauzu u radu za vežbe za prste (gimnastika za prste).
 • Pišite slova/reči u pesku.
 • Koristite Montesori materijal za učenje slova (slova od šmirgle).
 • Koristite senzone kutije (kutija napunjene npr. kukuruzom) kako bi dete skrivene predmete.
 • Igre sa pljeskanjem rukama u ritmu sa parom u klupi.
 • Oštrenje olovaka.
 • Koristite hula hop kako bi dete moglo da odredi svoje mesto u prostoru ukoliko imaju problem sa dodirivanjem ostalih.
 • Napravite kutiju sa različitim materijalima i teksturama koji se mogu opipavati.

Vestibulatne senzorne strategije

 • Pokretne igre i pesme.
 • Sedenje na stolici za ljuljanje.
 • Izvođenje joge na pauzama.
 • Sedenje na pilates lopti.
 • Sedeće ili ležanje na podu tokom čitanja.
 • Dozvoliti detetu da stoji tokom rada.
 • Stoj na jednoj nozi.
 • Zalepite papire trake na pod da ih dete prati prilikom prelaska iz jedne učionice u drugu.
 • Dajte zadatak detetu da podeli svima u grupi papire/bojice,…

Vizuelne senzorne strategije

 • Smanjiti ili ugastiti svetlo.
 • Smanjite broj predmeta na stolu deteta.
 • Smanjite broj ukrasa i postera na zidu gde se nalazi tabla.
 • Pokrijte deo zadatka kako bi se skoncentrisalo samo na jedan zadatak.
 • Koristite ček liste za zadatke i aktivnosti koje su urađene i koje bi trebalo uraditi.
 • Dete bi trebalo da sedi dalje od prejake svetlosti.
 • Pripremite lavirinte, skrivene slike i predmete, igre „Ja vidim“ (I spy with my little eye) kao strategije za smirivanje.

 

 

 


Prevod: 100 classroom sensory strategies – Sensory processing 101

2 thoughts on “55 senzornih strategija koje se mogu primeniti u učionici

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.