Ko je Marija Montesori?

Rođena 1870. godine u Chiaravelle, Italija. 1849. godine postala je prva žena lekar. U toku studija radila je u psihijatrijskoj bolnici, sa decom ometenom u razvoju. U saradnji sa Itardom i Segenom razrađuje materijale za decu sa posebnim potrebama. Sve više se bavila pedagogijom. 6. januara 1907. godine otvara prvu “Dečiju kuću” u Rimu. Tražila je novi pristup u obrazovanju i vaspitanju dece. Od 1909. godine napušta lekarsku praksu i posvećuje se obrazovanju vaspitača i učitelja. Njena metoda je prihvaćena u mnogim zemljama, njena dela do 1917. godine prevedena su na dvanaest jezika. Umrla je 1952. U Norveškoj.

O pedagogoji Marije Montesori

U središtu Montesori pedagogije je dete. Uvek polazimo od potrebe deteta.

Cilj vaspitanja jeste obrazovanje, koji omogućuje da svako nađe svoju ulogu, svoje mesto, svoj cilj postojanja i dati mu mogućnost da to ostvari. Sam metod ističe rano učenje do 3. godine, dete na ranom uzrastu nesvesno upija ono što intenzivno doživljava u svojoj okolini. Svesni upijajući um (uzast 3.-6. godina), obeleževa pojavu svesti, volje, ovladavanje jezikom, javljanje veština. Pokazuje svesnu glad za znanjem i sticanje složenijih veština.

Period posebne osetljivosti predstavlja unutrašnji proces, u kojima nagoni podstiču dete na određenu aktivnost. Prisutan je u određenom vremenskom periodu.

 • Osetljivost za govor-najranije se javlja i traje duže od ostalih.
 • Osetljivost za red-javlja se u prvoj i drugoj godini.
 • Osetljivost za spretnost u kretanju-potreba za kretanjem.
 • Osetljivost za uočavanje malih delova celine.
 • Osetljivost za učenje putem čula.
 • Osetljivost za društveno ponašanje.

Montesori predagogija podstiče:

 • Nezavisnost: “Pomozi mi da uradim sam!”
  Nezavisnost se ogleda u prirodnoj težnji deteta da bude što samostalnije u toku svog razvoja.
 • Slobodu: “Granica moje slobode je sloboda drugih.”
  Sloboda ne znači da svako čini što hoće, nego da je sam sebi gospodar.

Dete u razvojnom periodu se uči nezavisnost, disciplina, poštovanje određenog reda, odgovornost. Aktivnosti dece su najvećim delom individualne, ali ima i grupnih. Pripremljena sredina: okolina, koja je primerena potrebama deteta i nudi sve što detetu potrebno za fizički, umni, duševni razvoj. Igra ključnu ulogu u razvoju deteta.

Montesori materijal

Montesori materijali su posebni didaktički materijali, koje je na temelju svojih opažaja dece i iskustva u radu sa decom, te proučavajući radove Itarda i Segena razvila Marija Montesori. Osobine materijala: dostupnost detetu, podsticanje detetove aktivnosti. Vežbe prate razvojne potrebe, od jednostavnijih ka složenijim, od konkretnih ka apstraktnim uz mogućnost da se uoče greške u radu.

Jedino pravilo u Montesori prostoru jeste: “Nakon bavljenja nekim materijalom potrebno je vratiti ga na isto mesto na kojem se nalazio i dovesti ga u isto stanje u kakvom je zatečen, kako bi i iduće dete koje ga odabere moglo njime steći potrebne veštine i znanja.”

Montesori pedagogija posebno razrađuje materijal i vežbe za pojedine vaspitne oblasti:

 • vežbe praktičnog života
 • vežbe za podsticanje razvoja čula
 • vežbe za podsticanje govora
 • vežbe matematike

Literatura:
Marija Montesori: “Upijajući um”
Marija Montesori: “Od detinjstva do adolescencije”

2 thoughts on “Montesori pedagodija

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.