Ukoliko ste upućeni na procenu kod defektologa sigurno se pitate kako ona izgleda i koja joj je svrha.

Defektološka dijagnostika je definisana kao skup postupaka i procedura koji su usmereni na procenu svih strukura preko kojih dete organizuje svoje kontakte sa svetom koji ga okružuje. Cilj procene jeste da se, posmatranjem psihomotorne organizovanosti, utvrdi na koji način dete ispoljava svoje sposobnosti i ponašanje u odnosu na svoje okruženje, te da opiše na koji način dete izvodi aktivnosti i prepozna da li postoji nesklad ili nedograđenost određenih psihomotornih sposobnosti (Povše Ivkić i saradnici, 2006).

Prilikom procene, defektolog, posmatra i vrši procenu:

  • motornog razvoja (grube i fine motorike),
  • razvoja mišljenja,
  • razvoja pažnje i pamćenja,
  • razvoj govora (prvenstveno razumevanja govora),
  • socio-emocionalni razvoj.

Kako izgleda sama procena1?

Pre početka same procene potrebno je da defektolog pripremi prostor za procenu tako što će obezbediti prostor za nesmetano kretanje i istraživanje deteta. Na prvi susret ukoliko je dete mlađeg uzrasta dolazi sa roditeljem/roditeljima. Važno je stvoriti pozitivnu atmosferu kako bi se dete opustili i pokazalo svoj maksimum, ukoliko se pred dete postave preveliki zahtevi postoji velika šansa da će se pojaviti otpor i da dete neće želeti da sarađuje. Iz tog razloga je potrebno da nakon ulaska u radni prostor pustimo dete da samostalno krene u igru, a taj period iskorisiti za razgovor sa roditeljima.

U razgovoru sa roditeljima uzimaju se opšti podaci o detetu, anamneza (porodična anamneza i podaci i prvim mesecima/godinama života deteta) i podaci o trudnoći i porođaju (da li bila rizična trudnoća, kako je protekao sam porođaj, da li je bilo nekih komplikacija). Osim ovih podataka vodi se otvoren razgovor o interesovanjima deteta, rutini porodice, načinu kako se igra, da li ostvaruje kontakt sa drugima, kako komunicira, šta su roditelji primetili u ponašanju deteta, a da ih brine.

Sve vreme tokom razgovora sa roditeljima, defektolog vrši opservaciju detetove igre – način na koji pristupa igračkama, koje igračke bira, kako se igra. Detetova igra nam može reći skoro sve o detetovom razvoju, odnosno veštinama i sposobnostima. Pored opservacije primenjujemo i defektološke testove koji procenjuju pojedine sposobnosti poput manipulativne spretnosti, razvoja grafomotorike, lateralizacije, … Trudimo se da materijal i alati koji koristimo pri primeni testova budu organizovani kroz igru kako bi dete bilo voljnije da učestvuje.

Nakon procene defektolog daje mišljenje uz preporuke za rad i postavljene ciljeve ukoliko se nadovezuju tretmani.

Procena kod defektologa ima za cilj da kroz opise detetovih sposbnosti u određenim segmentima razvoja ukaže na eventualnu neusklađenost ili kašnjenje u razvoju psihomotorike.


1 Način sprovođenja procene se može razlikovati od defektologa do defektologa. Opisani način procene se vrši u kabinetu Pitajte defektologa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.