Da li ste bili kampanjac ili ste učili redovno gradivo?

Učenje sa razumevanjem se uči i to je veština koja bi trebalo da se neguje i da se razvija od ranog školskog uzrasta i na času, ali i kod kuće. Dete koje je prvi razred nije dužno da zna da rasčlani lekciju na važne i manje važne delove, ali smo mi tu da mu pomognemo da razvije veštinu razdvajanja činjenica na one koje su ključne za lekciju i na one koje pomažu da se nešto bolje razume.

Na početku to može biti diktiranje lekcije koju bi dete trebalo da napiše u svesci, ali bi nakon toga bilo poželjno da se i porazgovara o njoj. Meni se često desi da kada prelazim gradivo sa školarcima sa kojima radim da primetim da ne razumeju polovinu onoga šta su prepisali ili šta su napisali dok im je neko diktirao. Što mi samo govori o tome da jedan deo gradiva bude samo pretrčan bez da se poveže sa stvarnim životom, odnosno da se poveže sa na primer nekom realnom pričom ili situacijom ili pak videom na tu temu, jer ipak smo u vremenu digitalizacije kada je možemo da internet i dostupnost materijala okrenemo u svoju korist kako bi đake zainteresovali i motivisali da stvarno razumeju neku lekciju iz sveta oko nas.

U mom radu sa mlađim školarcima od pre dva meseca, pored pregršt materijala sa interneta koje i dalje koristim, u pomoć mi je došla i zbirka sa kratkim zadacima Učimo da mislimo 1. Često po uzoru na zadatke iz zbirke zadam neki da urade kod kuće za domaći. A zašto dodatni rad? Zato što su u pitanju kratki zadaci koji ne oduzimaju više od 10 minuta da se urade, a znače mnogo.

Zbirka sadrži 150 zadataka koji će pomoći učenicima da nauče kritički i kreativno da razmišljaju, postavljeni su tako da se fokus prebacuje na pojam koji je potreban za pokretanje misaonog procesa (npr. uoči, analiziraj, proveri,…), a sve je povezano sa sticanjem praktičnog iskustva i povezivanjem sa svetom oko nas.

Na početku zbirke se nalazi tabela sa ključnim pojmovima gde je objašnjen svaki misaoni proces:

analizirati – proučiti na koji su način delovi povezani u celinu
argumentovati – objasni svoj izbor
objasniti – reći zašto

A pored ključnih pojmova nalazi se 10 saveta za rešavanje teških zadataka, jer aktvnosti u zbirci nisu uvek klasični zadaci koji se vežbaju u školi. Ja ću danas sa vama podeliti prvih pet saveta:

  1. Upoznajte se sa zadatkom.
  2. Stavite se u zadatu situaciju.
  3. Obratite pažnju na detalje.
  4. Razmislite o tome šta vam je već poznato.
  5. Razmislite kakav je to zadatak.

A svaki od saveta je dodatno pojašnjen kako bi se detetu što više približilo šta i na koji način može nešto da reši, ali i da to isto primeni u stvarnom životu.

Primere zadataka pogledajte OVDE.

UČIMO DA MISLIMO 1 možete da nabavite preko sajta
IZDAVAČKE KUĆE KREATIVNI CENTAR
www.kreativnicentar.rs 

VEKTORKI-LOGO-15mm-Znak-Kreativni-Centar-Cirilica

Post je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.