Čini mi se da mi je omiljeni deo Montesori metoda rada, deo o matematici tj. pristup učenju početnih matematičkih pojmova i matematici uopšte i volela bih da vidim u budućnosti da vidim da se češće primenjuje u školama.

Zašto?

Jer poštuje principi očiglednosti i pruža deci mogućnost da uče istraživanjem i da se na ranom uzrastu nesvesno upoznaju sa informacijama koje će im biti potrebne kako bi savladali gradivo koje se uči u školi.

Neka deca na jako ranom uzrastu pokazuju interesovanje za brojeve i prebrojavanje, a ako im se kroz igru pruži prilika da se upoznaju sa brojevima i brojanjem, lako ih mogu i savladati. Danas ću vam predstaviti jednu igru koja se bazira na principima učenja brojeva po Montesori metodi. A na kraju teksta možete preuzeti i materijal za štampanje.

Za ovu igru koristila sam kamion sa buradima od Kockica Eco Toys, uz ovu igračku se dobija 13 buradi, ali ja koristim 10 (jer se kada pričamo o brojevima deci uvek nudi skup od 5 ili 10, jer su te količine uvek pred očima deteta – imamo 5 tj. 10 prstiju).

Igra počinje od broja jedan, stavljamo jedno bure u prikolicu kamiona i postavljamo je po sredini, pri postavljanju naglašavamo reč “jedan”. Zatim ređamo dalje – dva bureta, tri ,…

Kada postavimo treće bure, stavljamo ga u sredinu, tako da ide između prva dva (kao na slici ispod) – prolazimo prstom po sredini kako bi već stvorili sliku o tom neparnom broju. Kroz parne brojeve put je čist i možemo proći, kod neparnih brojeva put je zakrčen i ne možemo proći prstom.

I to ponavljamo za svaki broj od 1 do 10. Na početku ne moramo naglašavati pojmove paran/neparan već samo pravimo taj pokret. Ali ukoliko je dete školskog uzrasta ovakav način prebrojavanja će ispoštovati princip očiglednosti i dete će imati jasnu, vizuelnu sliku šta znači paran broj, a šta znači neparan broj. Moći će da “vidi” sliku pred sobom, što je od izuzetne važnosti pogotovo za decu koja se školuju po programu individualizacije i/ili IOP1.

Kao dodatak ovoj igri jeste štampani materijal sa brojevima i tačkama, koji kada se odštampa i plastificira može se koristiti za pisanje u pesku ili igre sa plastelinom.

Za dete predškolskog uzrasta broj predstavlja brojanje, odnosno dete ne razume smisao broja. Sticanje pojma broja počinje formiranjem pojma skupa. Kao i za mnoge druge aspekte razvoja, kako bi se stimulisao razvoj početnog matematičkog obrazovanja potrebno je da detetovo okruženje bude takvo da ga podstiče na dalja saznanja i istraživanje. Sami matematički pojmovi nastaju kao rezultat sinergije podataka koji saznajemo čulima i njihove misaone sadržine.

KAMION SA BURADIMA možete da poručite sa sajta

KOCKICA ECO TOYS.

logo

Post je napisan u saradnji sa proizvođačem, što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu. Slike korišćene u postu su autorske i podležu autorskim pravima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.