Pažnja je sposobnost održavanja budnosti i pozornosti na nekom zadatku. Na nivo održavanja pažnje mogu uticati motivacija, senzorna integracija, uzrast deteta, iskustvo koje dete ima, samopuzdanje. Kod dece, pažnja je naročito značajna za razvoj i učenje. Ponavljanje jedne radnje, odnosno stečeno iskustvo kroz praksu je ključno za razvoj različitih veština. Pažnja nam omogućava da se usredsredimo na važne detalje.

 

Šta je sve utiče na razvoj pažnje?
 • Senzorna obrada tj. senzorna integracija,
 • Logičko mišljenje i izvršne funkcije,
 • Samoregulacija,
 • Receptivni govor,
 • Auditivna obrada informacija (stanje slušnog aparata),
 • Okolina i okruženje deteta,
 • Motivacija.

 Šta može pomoći u razvoju pažnje?

 • Ponovljanje uputstva: Kad ste detetu dali upustvo za neki zadatak, podstaknite ga da vam ga ponovi kako biste bili sigurno da je dete shvatilo šta očekujete.
 • Kontakt: približite se detetu kako biste bili sigurni da vas može čuti i videti vaše lice.
 • Jednostavan jezik: koristite jasne rečenice kako biste objasnili šta bi trebalo učiniti, ako je potrebno, pokažite im šta želite da učine.
 • Svedite distrakciju na minimum: kako bi pomogli detetu  da održi pažnju dovoljno dugo da shvati informacije koje mu govorite.

 

Koje aktivnosti i igre mogu pomoći u stimulaciji razvoja pažnje?
 • Senzorne igre,
 • Igre sa pokretima,
 • Vežbe reedukacije psihomotorike,
 • Aktivnosti sa jasno definisanim početkom i krajem – zagonetke, laviritni, mozgalice, sudoku,…

Igre sa jasno definisanim početkom i krajem možete pronaći u različitim vežbankama poput 45 igara na putu ili 45 igara na raspustu:

Igre zapažanja, mozgalice i laviriniti su osmišljeni tako da su kratki i jasni, a nalaze u vežbanci malog formata pa se mogu igrati i u toku vožnje kolima ili autobusom, pa na taj način možete prekratiti vreme provedeno u putu.

“Učenje je otkriće da je nešto moguće.” – F.Perls

 

 signature

 

 

 

VEKTORKI-LOGO-15mm-Znak-Kreativni-Centar-Cirilica

45 IGARA možete da nabavite preko sajta
IZDAVAČKE KUĆE KREATIVNI CENTAR
www.kreativnicentar.rs 

 


Post je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodima.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.