Pre izvesnog vremena pročitala sam članak neurologa Wendy Suzuki, koja je rekla da bi mozak trebalo posmatrati poput mišića i moram priznati da to stvarno jeste dobar način razmišljanja kada govorimo o učenju i poboljšanju kapaciteta pamćenja i/ili pažnje.

Ukoliko se bavimo nekom fizičkom aktivnostiću, tj. vežbamo, na taj način se jača prefrontalni korteks (koji je zadužen za egzekutivne funkcije) i hipokampus (koji igra ključnu ulogu u pamćenju i učenju). Na taj način vežba razvija i jača našu sposobnost logičkog razmišljanja, razvija se pažnja i pamćenje što doprinosi lakšem donošenju odluka jer aktivnim slušanjem preuzimamo više kljčnih informacija. U svom istraživanju, Suzuki je utvrdila da samo jedan trening može poboljšati sposobnost učenika da se skoncentriše na zadatak. Vežba potiče rast novih neurona u procesu koji se naziva neurogeneza.

Kada govorimo o vežbama često se prvo pomisli na jak fizički trening, ali vežbanje podrazumeva i skup jednostavnih pokreta, koji ne moraju da zahtevaju visoko mišićno angažovanje, već im je cilj buđenje mišića. Iz ovog razloga na početku svakog tretmana koji sprovodim sa decom, pogotovo ukoliko dete ima problema sa pažnjom ili mora uložiti ozbiljan napor da bi se skoncentrisalo na kognitivnu aktivnost (npr. dece sa cerebralnom paralizom koje ima izražene nevoljne pokrete) sporovodim kratke, jednostavne vežbice kako bi se telo probudilo i pripremilo za “umni” rad.

Jedna od vežbi koje radim jeste nabacivanje kolutova koje je deci zanimljivo, a ukoliko se radi u grupi može se organizovati i malo takmičenje.

Iako je prvenstveno zamiljena kao igra za dvorište, lako se može primeniti i kod kuće, jer ne zahteva previše prostora, a može se prilagoditi i za decu koja su korisnici kolica ili ne mogu da stoje samostalno i da se igra za stolom.

Cilj igre na naviti kolut od kanapa na čunj – u kompletu su pet parova čunjeva i kolutova različitih boja. Kolutovi se mogu spativati po boji, ali i da što više kolutova bude na jednom čunju. Igra je namenjena za uzrast 3+ godina.

PSX_20200110_154249.jpg

Sa mlađom decom igru možemo igrati prvo za stolom, a onda i na podu, prvo da je dete bliže čunjevima, pa da se sve više i više udaljava kao bi zadatak bio zahtevniji. U toku igre je osnovni cilj da se dete razmrda i da se opusti i zabavi, a kroz igru vežbamo koordinaciju gornjih i donjih ekstremiteta dok istovremeno razvijamo pažnju i preciznost pokreta (jer preciznost nije samo uhvatiti sitan predmet prstima).

PSX_20200110_154308.jpg

Tek nakon što zagrejemo telo, spremni smo za dalje, odnosno mozak je spreman za učenje i pamćenje novih pojmova i/ili radnji.

signature

KOLUTOVE ZA NABACIVANJEmožete da poručite sa sajta

KOCKICA ECO TOYS.

logo


Post je napisan u saradnji sa proizvođačem, što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.