Pravopis jeste skup opštih važećih pravila pisanja nekog jezika, tj. prihvaćen sistem načina pisanja reči i znakova interpunkcije u nekom jeziku. Učenje pravopisa počinje u prvom razredu osnovne škole i započinje se od najjednostavnijih pravila poput korišćenja znaka interpunkcije i upotrebe velikog slova,  a zatim se uče pravila pisanja rečce li i ne i korišćenja upravnog govora, pisanje skraćenica,…

Kako radim i sa učenicima mlađih razreda u vidu podrške u učenju (savladavanje gradiva iz srpskog jezika, matematike i sveta oko nas odnosno prirode i društva), kada je u pitanju srpski jezik i pravopis najčešće deca mlađih razreda imaju problema sa upotrebom upravnog govora i pravilnim pisanjem rečce li i ne.

IMG_20190812_093203.jpg

Za učenje pravopisa nema trik rešenja, on se uči vežbanjem i pisanjem, iz tog razloga najviše volim da unapred pripremim rečenice za vežbanje (koje nekada ostavim i za domaći) kako na samom času ne bih gubila vreme na osmišljavanje i pisanje zadataka. Ukoliko dete ima problem sa pažnjom i koncentracijom upravo u tim trenucima se izgubi onaj polet za rad (savet – uvek budi pripremljen/a 🙂 ).

Kako bih došla pripremljena pomažu mi PRAVOPISNE VEŽBANKE izdavača Pčelica, koje obuhvataju četiri teme sa kojima đaci od prvog do četvrtog razreda najčešće imaju problema – Veliko slovo, Upravni govor, Rečice li i ne, Rečenični znaci.

IMG_20190810_110345.jpg

Kakve to zadatke nude ove vežbanke?

Svaka vežbanka sadrži 24 strane na kojima se nalaze osnovna pravila pravopisa zajedno sa velikim brojem zadataka koji su različite težine, sadrže otvoren i zatvoren tip pitanja, a namenjene su učenicima nižih razreda osnovne škole (od I do IV razreda).

Ispunjavanjem ovih vežbanki dete uvežbava pravopis, vežbanke se mogu nabaviti pojedinačno, tako da možete uzeti onu vežbanku koja obrađuje temu koju želite da provežbate. Vežbanke mogu da se koriste kod kuće za vežbanje, ali i za rad na tretmanima sa osnovnoškolcima.

Na slikama ispod pogledajte kako vežbanke izgledaju:

 

Sa kojim pravopisnim pravilima se muče vaši osnovci?

signature

 

Pcelica-LOGO-NEW-RGB

PRAVOPISNE VEŽBANKE
možete da poručite sa sajta izdavača
PČELICA
www.pcelica.rs

 


Post je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.