Zašto priče u slikama?

Priče u slikama ima cilj razvoj govora, ali i razvoj mišljenja. Kada dete priča priču po slikama, ono slike posmatra i izvodi zaključke o njima na osnovu kojih sklapa priču (priča može biti iskazana usmeno i/ili pismeno).

Priče u slikama su dobar materijal za decu koja tek uče da se izražavaju pisanim putem, jer na taj način sama biraju reči i način pisanja, pa je i motivacija veća. Na ovaj način se ne stimuliše samo ekspresivan govor, već i receptivan, odnosno razumevanje govora. One mogu biti u različitim formama, za mlađu decu tu su slikopriče od dve ili tri jednostavne slike, dok za starije mogu biti i priče koje se sastoje od pet ili više slika. Za decu koja još nemaju razvijen govor mogu se koristiti kao materijal za razvoj mišljenja i logike – Pogledaj slike i poređaj ih po redosledu događanja (razvoj orijentacije u vremenu).

Kako izgleda jedna priča na osnovu slikopriče, koju je napisala devojčica koja komunicira putem tobii komunikatora, a na kraju teksta klikom na polje preuzmite materijal sa pričama u slikama za štampanje.

 

signature


Materijal je tokom godina skupljan sa interneta.

2 thoughts on “MATERIJAL – Priče u slikama

  1. Pozdrav,ne mogu skinuti materijal za priče u slikama.Otvara mi samo tu jednu aliku na koji se klikne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.