Za dete predškolskog uzrasta broj predstavlja brojanje, odnosno dete ne razume smisao broja, već broji mehanički. Dete od dve godine može brojati tačno od 1 do 5, ali većina njih neće znati da izbroji 3 jabuke ukoliko to tražimo od njega.

Odgovor na pitanje iz naslova teksta bi bilo – Onda kada je dete zainteresovano za brojeve, ali ono što je važno zapamtiti jeste da dete ne može da se zainteresuje za određenu, nazovimo, temu ukoliko mu ne dopustimo da istražuje i ukoliko nema odgovarajuću stimulaciju. Kao i za mnoge druge aspekte razvoja, kako bi se stimulisao razvoj početnog matematičkog obrazovanja potrebno je da detetovo okruženje bude takvo da ga podstiče na dalja saznanja i istraživanje. 

Stimulativno okruženje je ključno za svako učenje, a jedan predškolac bi trebalo da zna da izbori od 0 do 10, ali i od 10 do 0, kao i da može da prebroji količinu do 10 (uz pomoć prstiju). U samom učenju brojeva nam svakako pomaže igra, ali i različiti materijali, kao što je MOJA PRVA BROJALICA.

IMG_20190420_095506.jpg

Kada govorimo o razvoju pojma broja, detetu moramo broj i brojanje prvo približiti principom očiglednosti. Više o fazama formiranje početnih matematičkih pojmova možete pročitati klikom na sledeći link.  Sticanje pojma broja počinje formiranjem pojma skupa.

Za materijalom  (velika magnetna tabla + 101 magnet) Moje prve brojalice možemo raditi na formiranju pojma broja, ali i kasnije na učenju računskih operacija.

A kao pomoć u osmišljavanju zadataka tu je i knjiga koja dolazi u kutiji Moja prva brojalica, koja na 48 strana nudi zabavne zadatke sa puno lepih i jasnih ilustracija kako bi se dete zainteresovalo za igru i rad (jer za decu je rad upravo igra).

smartcapture

U knjizi se mogu pronaći i zadaci za razlikovanje količine MNOGO – MALO, zadaci sa prebrojavanjem, spajanjem, učenjem matematičkih pojmova – primere zadataka pogledajte na slikama ispod.

Pratite detetova interesovanja, ali i napravite okolonosti i okruženje da bude takvo da dete želi da ga istražuje, otkriva, matematika je svuda oko nas i potrebna nam je iako se možda ne čini tako.

 

signature

 

 

 

 

 

MOJU PRVU BROJALICU
možete da pronađete na sajtu Izdavača PUBLIK PRAKTIKUM.

logo


Post je napisan u saradnji sa izdavačem, što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.