Ovaj tekst ću početi sa – Od glasa do slova je priručnik koji bi trebalo da ima svaka pripremna predškolska grupa, a u daljem tekstu ću objasniti i zašto tako mislim.

Iako često čujemo sa različitih strana da predškolci nema potrebe da znaju slova, da će ih naučiti u  školi, da na tom uzrastu bi trebalo da ih prepoznaju, ali ne i da ih pišu ili da ih prepoznaju, ali ne moraju sva – stvarnost sa kojom se ja susrećem u radu sa prvacim je potpuno drugačija. Trenutno radim sa tri prvaka i sva tri prvaka su završila polugodište sa različitim znanjem slova (što zbog individualnih karakteristika, što zbog različitog obima pređenog gradiva – kako je to moguće, a žive u istom gradu, ćemo nekom drugom prilikom), ali i svo troje su krenuli u prvi razred sa razlčitim znanjem slova, ali se od svakog od njih očekivalo da ih zna u septembru ili bar da ih tokom septembra usvoji.

A kako bi dete što spremnije dočekalo taj prvi razred može pomoći priručnik OD GLASA DO SLOVA, izdavača Kreativni centar, koji nudi slova od A do Š.

Priručnik je namenjen kako vaspitačima, tako i roditeljima, ali i svima ostalima koji rade sa decom sa ciljem opismenjavanja – početnog čitanja i pisanja. Sadrži tri celine (sadržaj pogledajte na slici ispod):

IMG_20190223_103750.jpg

  • Teorijski deo – objašava polazišta autora za razvoj priručnika, ali i govori o razvoju deteta. Navode značaj slušanja, govorenja, čitanja i pisanja i koliko su oni međusobno povezani i značajni da budu ravnopravni u detetovom razvoju kako bi se razvili. Opisan je i značaj motoričke aktivnosti za razvoj pismenosti (veliki pozdrav za to), ali i značaj slobodne igre.

IMG_20190223_103851.jpg

  • Idejni deo – je deo u kome možete pročitati uopštene predloge za aktivnosti u grupi ili sa detetom (većina se može primeniti ili prilagoditi i mlađem uzrastu), kao i opremanju prostora, igrama i igračkama koje doprinose u procesu od glasa do slova.

IMG_20190223_104044.jpg

  • Praktični deo – je upravo kao što sam njegov naziv kaže praktičan i sadrži veliki broj aktivnosti, igara za rad sa decom (ali i za radionice sa roditeljima), kao i predloge za pravljenje didaktičkih sredstava za rad i to je predstavljeno na jednostavan i jasan način za svako slovo azbuke (primer pogledajte na slikama ispod).

Nakon opisanog priručnika dugujem još odgovor na pitanje zašto smatram da je ovo priručnik koji bi trebalo da poseduje svaka pripremna predškolska grupa – jer nudi sve, od teorijskih osnova zašto je važno slušati, pričati, govoriti, čitati i pisati preko idejnih rešenja kako organizovati prostor, koje igre i igračke koristiti u radu bez neke rigidnosti i sa potpunom fleksibilnošću da sve to izvedete u skladu sa interesovanjima i mogućnosti vašeg deteta ili dece u grupi i na kraju nudi praktične primere za svako slovo ponaosob gde predložene aktivnosti uključuju i razvoj kako fine, tako i grube motorike, saznajni razvoj, razvoj auditivne percepcije i diskriminacije i naravno govorno-jezički razvoj pa tako neke od igara sigurno možete primeniti i kod dece koje imaju neki od govorno-jezičkih problema poput nedovoljno razvijene artikulacije određenih glasova ili razvojne disfazije.

Da li ste se susreli sa ovim priručnikom?

signature

 

VEKTORKI-LOGO-15mm-Znak-Kreativni-Centar-Cirilica

OD GLASA DO SLOVA možete da nabavite preko sajta
IZDAVAČKE KUĆE KREATIVNI CENTAR
http://www.kreativnicentar.rs
ili u njihovoj Klub knjižari
http://www.kcknjizara.rs

 


Post je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.