Početkom decembra meseca počela sam da radim u vrtiću i prva knjiga koja mi je odmah pala na pamet da će biti korisna u radu jeste Korak po korak 3 – programiranje vaspitno-obrazovnog rada sa decom u vrtiću (izdavač Kreativni centar). Pre nego što sam dobila ovaj posao za ovu knjigu sam znala, pozajmila i pročitala je kada se pojavila, ali u ovom kratkom periodu konkretnog rada u vrtićkoj grupi se pokazala izuzetno korisna što potvrđuje da su moje koleginice već imale u svojoj sobi.

DSC_0133

Korak po korak 3 je namenjen za vaspitače, ali moja preporuka je i za sve koleginice i kolege koje sa bave radom sa decom uopšte, jer se u njoj obrađuje razvoj deteta upravo korak po korak, kako bi i trebalo. Priručnik se odnosi na uzrast od 3 do 7 godina, odnosno obrađuje sve uzrasne grupe vrtića – mlađu, srednju, stariju i predškolsku grupu.

DSC_0134.JPG

Pregledom sadržaja videćete da ovaj priručnik sadrži razvojnu mapu dece uzrasta od 3 godine do polaska u školu – razvojne miljokaze i očekivana postignuća u zoni narednog razvoja; skale procene razvojnih dostignuća deteta i grupe, kao i pomoć pri dijaniranju sredine za učenje. Drugi deo knjige se odnosi na programiranje samog vaspitno-obrazovnog rada sa konkretnim primerima na mesečnom i dnevnom nivou, kao i na programiranje rada sa različitim uzrasnim grupama.

DSC_0141DSC_0142_85728564

DSC_0145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ono što mi se posebno dopada u ovom priručniku je to što je konktretan i stvarno je sjajno štivo i za početnike u radu, kao i studente. Prvi deo priručnika kao što sam napisala je usmeren na razvojnu mapu i na razvojna dostignuća, ali nije napisano samo šta bi trebalo dete da zna i da postigne, već su navedeni i primeri kako da se to postigne pomoću kvalitetnog rada odraslog sa detetom u grupi i/ili individualno.

DSC_0138.JPG

Dete je sagledano kao celovita ličnost, ličnost koja ima svoje osobine, tempo razvoja – svoju individualnost. Ne postoje dva ista deteta, a uz date opise i smernice u priručnku sam rad sa decom se može prilagoditi svakom detetu u grupi prema njegovim mogućnostima tako da se maksimalno iskoriste potencijali koje dete ima.

Za dečiji razvoj potrebno je stvoriti optimalne uslove za učenje i razvoj,  a to se postiže uz podsticajnu praksu koja je i opisana u priručniku.

 

signature

 

 

 

 

VEKTORKI-LOGO-15mm-Znak-Kreativni-Centar-CirilicaKORAK PO KORAK 3 možete da nabavite preko sajta
IZDAVAČKE KUĆE KREATIVNI CENTAR
http://www.kreativnicentar.rs
ili u njihovoj Klub knjižari
http://www.kcknjizara.rs

 


Post je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.