Senzorna obrada podataka odnosi se na način na koji nervni sistem prima informacije od čulnih sistema i obrađuje ih u prikladne motorne i socijalne odgovore.

Šta je senzorna disfunkcija? Kako se definiše ovaj poremećaj?

Senzorna disfunkcija tj. senzorni poremećaj (eng. Sensory Processing Disorder – SPD) postoji onda kada ne postoji detekcija ili organizacija senzornih signala od strane nervnog sistema i tada izostaje taj “prikladan” odgovor.

Osoba koja ima senzornu difunkciju ima problema u svakodnevnom funkcionisanju jer ne može da procesuira i obradi informacije koje prima putem čula.

Određen broj dece i odraslih sa autizmom imaju problem senzorne prirode, pa navode da im svetlo ili dodir određenih materijala može “pritiskati” kožu, neki zvuci im mogu biti bolni ili pak da budu neodoljivi i da imaju potrebu stalno ih slušati.  Zbog ovih primera se u svetu počela raditi diferencijalna dijagnostika u smislu da deca koja imaju (npr.) problem sa ponašanjem, govorom, hiperaktivnošću budu procenjena ne samo procenama za dijagnostikovanje autizma, ADHD-a već se prave senzorni profili i radi se procena senzornog funkcionisanja.

Konkretan i jedinstven način dijagnostike tj. procene ne postoji, ali postoje razvijeni određeni upitnici i skale procene.

Sam tretman zavisi od individualnih potreba deteta i naziva se senzorna integracija.

U nastavku teksta možete da pročitate koje su to “crvene zastave” tj. znaci upozorenja koje mogu da ukažu na postojanje problema senzorne prirode, odnosno senzorne difunkcije.

Deca do 3 godine

____ Problemi sa spavanjem ili jelom

____ Odbijanje da bude u naručju bilo koga osim mame

____ Nervoza i iritacija pri oblačenju bilo koje vrste odeće; osećaj nelagodnosti u odeći

____ Retka igra sa igračkama

____ Odbija maženje, dodir, pokušava da “pobegne” iz zagrljaja

____ Nemogućnost da se smiri

____ Mlitavo ili ukočeno držanje tela

 

Deca od 4 do 7 godina

____ Preosetljivost na dodir, buku, mirise, druge ljude

____ Problem sa stvaranjem prijateljstava

____ Problem sa oblačenje, jelom, spavanjem i/ili toalet treningom

____ Smotanost; Slabe motorne veštine; Slabost tela

____ Konstatna potreba da bude u pokretu uz nepoštovanje tuđeg prostora

____ Česti ili dugi napadi besa (tantrumi)

 

 Deca od 8 do 14 godina

___ Preosetljivost na dodir, buku, mirise, druge ljude

___ Lako gube pažnju, imaju potrebu za stalnim kretanjem bez cilja; agresija

___ Preostljivost , preplavljenost emocijama

___ Teškoće i problemi sa grafomotorikom i finom motorikom

___ Problem sa stvaranjem prijateljstava

___ Nesvesnost bola i/ili drugih ljudi

 

Deca 15+ godina i odrasli

___ Preosetljivost na dodir, buku, mirise, druge ljude

___ Nisko samopouzdanje; Strah od neuspeha

___ Letargičnost i usporenost

___ Uvek u pokretu, impulsivnost, kratka pažnja

___ Nezavršavanje zadataka

___ Nespretnost, spora i slabo razvijena motorika i/ili loša grafomotorika

___ Problem sa fokusiranjem na zadatak

___ Teškoće da se fokusira na poslu i na sastancima

___ Nemotivisanost

Predloge senzornih igara možete pročitati klikom na sledeći link.


Lista je preuzeta i prevedena sa https://www.spdstar.org.

 

8 thoughts on “Senzorna disfunkcija i znaci upozorenja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.