Šta je razvojna mapa?

Razvojnu mapu je najbolje shvatiti kao putokaz odnosno putanju koja govori kojim tokom bi trebalo da ide detetov razvoj, ona služi kao vodič, ali ne i kao sveto slovo – što bi značilo da će neko dete određenu veštinu savladati sa 18 meseci, dok će drugo savladati sa 20 meseci i to je u skladu sa individualnošću svakoga od nas.

Ono što jeste važno je da putem razvojne mape mogu da se primete odstupanja u razvoju deteta i da pomoću nje dođete do pitanja vezana za rani razvoj, koja možete postaviti pedijatru, defektologu, logopedu.

Razvojna mapa I deo, od 0 do 12 meseci
Razvojna mapa II deo, od 13 do 36 meseci

bear-3189349_1920Šta bi dete trebalo da zna sa punih 36 meseci tj. 3 godine?

 • Dete stoji na jednoj nozi, bez pridržavanja
 • Dete silazi niz stepenice, kao odrasli, držeći se jednom rukom
 • Dete hoda po liniji
 • Dete hoda na prstima (nestabilno)
 • Dete pravi most od kocaka
 • Dete precrtava krug
 • Dete sastavlja sliku lutke izrezanu iz dva dela
 • Dete seče makazama (neprecizno)
 • Raspoređuje dve različite veličine
 • Slaže predmete u četiri boje
 • Dete ostaje kod poznanika kraće vreme
 • Dete skida kaput ili jaknu
 • Dete oblači delove odeće
 • Spontano imenuje predmete na slici
 • Razume predloge (na, ispod, pored, iza)
 • Govori imenice u množini

bear-3189349_1920Šta bi dete trebalo da zna sa pune 4 godine?

Motorički razvoj:

 • trči stabilno i brzo, u trku šutira loptu,
 • maršira u ritmu muzike,
 • hoda po pravoj liniji nogom ispred noge raširenih ruku,
 • silazi niz stepenice hodom odraslih,
 • skače sa stepenice,
 • pokušava da nacrta čoveka (punoglavac),
 • gradi kulu od 10 kocaka,
 • kopira dijagonalnu liniju,
 • precrtava kvadrat,

Saznajni razvoj:

 • prepoznaje i diferencija zvukove i glasove ljudi, likove na fotografijama,
 • prepoznaje dodirom igačke u vreći i imenuje ih,
 • dopunjava crtež sa nedostacima,
 • Nakon demonstracije može da razvrsta predmete prema 2 atributa (oblik i boja, veličina i boja, oblik i veličina),
 • sposobno je da završi započeti niz u odnosu na određene oblike, boju i veličinu,
 • sposobno je da ponovi do 5 brojeva u nizu i rečenicu od 5 reči.

Razvoj govora:

 • U glasovnoj komunikaciji koristi oko 1500 reči,
 • koristi sve lične zamenice,
 • govor je razumljiv sa kompletnim rečenicama,
 • broji mehanički do 5,
 • postavlja bezbroj pitanja, često samo daje odgovore i čeka potvrdu odraslih.

Socijalni razvoj

 • Najčešće se igra samo, ili sa još jednim detetom,
 • trajanje zajedničkih igara je kratko,
 • čeka na svoj red u nekim aktivnostima,
 • izražava brigu kada se neko povredi,
 • može da otkopčava dugmad, pita da ide u WC,
 • adekvatno pere i briše ruke,
 • nije mu potreban stalan nadzor.

bear-3189349_1920Šta bi dete trebalo da zna sa punih 5 godina?

Motorički razvoj:

 • trči menjajući pravac,
 • skakuće na jednoj nozi,
 • stoji na prstima;
 • crta čoveka (šematski, u vidu geometrijskih oblika),
 • seče makazama po zakrivljenoj liniji,
 • hvata malu loptu obema rukama,
 • jednom rukom pravi kuglicu od papira;

Saznajni razvoj:

 • razlikuje teško-lako,
 • boji crteže,
 • precrtava trougao,
 • crta kućicu, drvo,
 • opaža razliku u težini dva predmeta,
 • prebrojava, prepoznaje i piše brojeve do 5,
 • završava započeti niz u odnosu na određene oblike, boju, veličinu,
 • sastavlja sliku iz 4 dela.

Socijalni razvoj:

 • prilagođava se grupi dece,
 • upotrebljava igračku i materijale da bi igru učinio “realnijom”,
 • samostalno se uređuje u toaletu, pričvršćuje i izravnjava odeću,
 • pere ruke sapunom na prihvatljiv način,
 • zakopčava dugmad.

Razvoj govora:

 • u glasovnoj komunikaciji koristi do 2000 reči,
 • prepoznaje desetak slova azbuke,
 • listajući slikovnicu, samo priča priču po poznatim detaljima,
 • govor je razumljiv sa kompletnim rečenicama.

signature

 

 

 


Literatura: 

I.Ivić -Razvojna mapa 
S.Nikolić, D.Ilić-Stošović, S.Ilić – Razvojna procena i tretman dece predškolskog uzrasta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.