Šta su uopšte socijalne (društvene) veštine?

Pod pojmom socijalne veštiine se podrazumevaju pravila, načini i sposobnosti komunikacije i interakcije sa drugim ljudima i svetom koji nas okružujue. Uopšteno govoreći, socijalne veštine se uče kroz sam razvoj deteta tako što dete putem iskustva uočava i usvaja načine komunikacije i interakcije koje vidi u svom okruženju. Vremenom kako se detete razvija, razvija se i lepeza ponašanja i veština kako bi trebalo reagovati u različitim društvenim situacijama.

Sam tok razvoja socijalnih veština ide prirodnim tokom, ali ukoliko dete iz bilo kog razloga u ranom detinjstvu ne stekne ili ne može samostalno da stekne dovoljno iskustva kako bi razvilo veštine potrebno je i taj aspekt razvoja stimulsati.

Dr Anderson* u jednom istraživanju navodi da su sledeće stavke ključne za stimulaciju socijalnih veština:

 • Osigurati strukturu i predvidljivost aktivnosti,
 • Razdvojiti apstraktne društvene koncepte u konkretne akcije,
 • Pojednostaviti jezik kojim se objašnjava i napraviti male grupe dece koje su slične prema govorno-jezičkim sposobnostima,
 • Rad u parovima ili grupama uz podršku i podsticanje saradnje i partnerstva,
 • Obezbediti različite oblike učenja (po potrebi uključiti vizuelna, auditivna i druga pomoćna sredstva),
 • Podsticati razvoj samopoštovanja kod deteta,
 • Organizovati različite situacije u kojima bi se naučene veštine mogle iskoristiti u situacijama svakodnevnog života.

 

Koje aktivnosti možemo sprovesti sa decom ranog uzrasta u cilju stimulacije razvoja socijalnih veština?

Kontakt očima

Dobar i kontinuiran kontakt očima pokazuje drugima da je naša pažnja usmerena na njih i na ono što oni rade. On se može vežbati kroz :

 • Takmičenje “Ko duže može da gleda” – organizujte takmičenje u gledanju u oči, ko će duže izdržati, a da ne skrene pogled (ovo je posebno zanimljivo deci koja vole da se takmiče).
 • Oči na čelu – kada se igrate sa detetom zalepite nalepnicu ili par samolepljivih očiju na čelo. Podstičite dete da vas pogleda u “oči”. Ovo nije pravo gledanje u oči, ali je način da se dete stimuliše da uči da usmerava pogled u tom pravcu.
 • Pogled na ljuljašci – Pokušajte uspostaviti kontakt očima dok se dete ljulja kroz igru gde dete pokušava da vas dotakne nogama. Samo ljuljanje može da deluje smirujuće na dete i samim će biti lakše da se skoncentriše na vas.

Tumačenje emocija

Ova veština je važna u svakoj situaciji – kod kuće, u školi, ali i na igralištu. Mnogi nesporazumi nastaju zbog toga što deca pogrešno tumače emocije drugih. Ponekad deca mogu biti zbunjena onim što određeni izgled znači, pa tako se može desiti da nervozan izgled lica protumače kao da je nešto drugom detetu smešno i tu nastaju problemi u socijalnoj interakciji.

 • Pantomima – umesto klasične igre pantomime gde se pogađaju filmovi ili životinje, igrajte pantomime gde je cilj pogoditi emociju. Zapišite ili nacrtate par emocija na papiriću i ubacite ih u činiju, naizmenično vi i dete izlačite papiriće i glumite emocije koje su napisane sa pogađanjem. Ukoliko želite da igru otežate napravite pojmove tako što ćete crtati određene situacije koje opisuju emocije, umesto crtanja lica (npr. kišni dan za tugu ili usamljeno dete).
 •  Uradi kao ja – igre imitacije su jedan od stimulacije društvene interakcije. Organizujte igru tako da dete radi isto što i vi, s tim da se najviše koncentrišete na izraze lica: dodirnite nos, isplazite jezik, nasmejte se ili se namrštite, a nakon toga ih imenujte ili opišite. Često deca koja imaju problema sa socijalizacijom teško oponašaju i znaju da protupače određene izraze lica.
 • Igra memorije – odštampajte ili iscrtajte različite izraze lica (za decu koja znaju da čitaju možete napraviti parove slika-reč) i okrenite ih “leđima” na gore. Zadatak je da se pronađu parovi.

 

Koje aktivnosti su po vama značajne za ravoj socijalnih veština kod dece?

signature

 

 

 


*Social Skills Interventions: Getting to the Core of Autism developed for the Interactive Autism Network (IAN) by Teresa j. Fodden and Connie Anderson, Ph.D.

2 thoughts on “6 aktivnosti za razvoj socijalnih veština kod dece

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.