Šta je Marte Meo?

Naziv Marte Meo dolazi od latinske reči ‘marsmartis’, što znači ‘sopstvenim snagama’.

Ovu metodu je razvija gospođa Maria Arts u Holadniji i karakteriše se kao metoda koja predstavlja prirodnu potporu razviju. Sama metoda sadrži niz praktičnih informacija koje imaju za cilj stimulisati i podsticati razvojne procese u svakodnevnim aktivnostima.

Prvobitno je razvijana kao metoda koja ima za cilj da pomogne roditeljima dece sa autizmom, da bi videlo da ova metoda koristi u unapređenju komunikacije osoba različitog uzrasta , od odojčadi do starijih osoba. Nakon nekog vremena prihvaćena je kao deo stručnog usavrašvanja u komunikaciji u celom svetu.

Temelji Marte Meo metode?

Marte Meo metoda polazi od toga da svi ljudi (i roditelji i deca) imaju urođenu, prirodnu sposobnost za dijalog. Pretpostavlja se da postoji prototip razvojnog dijaloga kojim dete dobija potrebne informacije i potporu na različitim nivoima razvoja. M. Arts je u svom radu shvatila da taj protorip razvojnog dijaloga uvek ima određenu strukturu i ritam. Odrasla osoba odnosno roditelj intuitivno prepoznaje i odgovara na detetovu potrebu za podrškom i informacijom. Dete zatim u odnosu na svoje potrebe izaziva određenu rekaciju odraslog. Kada razmislimo, roditelj kada drži tek rođeno dete uvek zauzima položaj u odnosu na njega tako da može da prati šta se sa njim dešava, a u istovreme omogućava detetu da istražuje – to je obrazac razvojnog dijaloga koji je M.Arts prepoznala.

Da bi se pojavio prvi korak ka socijalnoj interakciji jako je važno da uočimo šta je to što dete zanima. Kada se ovaj vid komunikacije iz nekog razloga poremeti pa se ne odvija na zadovoljavajući način, u velikom broju slučajeva dolazi do razvojnih poremećaja kod deteta.

Elementi dijaloga?

Kako bi lakše prepoznali i identifikovali šta je neophodno za dobru interakciju potrebno je da posmatramo šta je to što dete čini zainteresovanim. Kada uočimo šta je to što dete čini zainteresovanim tj. šta je to što okupira njegovu pažnju, Marte Meo metod podrazumeva sledeće elemente dijaloga:

  1. Jasno navođenje šta mislimo da je zainteresovalo dete,
  2. Sačekati na odgovor odnosno reakciju deteta i dati mu povratnu reakciju,
  3. Jasno opisivanje šta dete radi,
  4. Isticanje pozitivne primere – pozitivno vođstvo,
  5. Praćenje deteta,
  6. Opisivanjee predmete i ljude koji učestvuju u situaciji,
  7. Davanje jasne signale za početak i kraj.

Ovo su elementi koji su i inače uključeni u svakom “prirodnom dijalogu” svaki dan između ljudi koji su na neki način povezani. Iz ovih elementa možemo videti da svaka komunikacija ima tri faze:

  1. Početak ili povezivanje – zajedničko interesovanje,
  2. Naizmenično nastupanje sa proširivanjem i vođenjem,
  3. Uzajamno završavanje – jasni signali.

Ukoliko imate dodatna pitanja o ovom metodu budite slobodni da postavite, da biste to uradili potrebno je da kliknete na polje kontakt.

Marija Končar – Sertifikovani Marte Meo praktičar


Literatura:
P.Rumenjak – Rana stimulacija mozga i kognitivne sposobnosti djece predškosle dobi Marte Meo

Marte Meo – own forces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.