Predlozi označavaju odnose/položaja predmeta i/ili bića u prostoru. Deca koja još nisu krenula u predškolsko (uzrasta do 6 godina) u većini slučajeva i dalje uče da se snalaze u prostoru. Oni uče šta je levo/desno, ispred/iza, gore/dole,… Prve predloge koje dete usvaja na uzrastu od 3 godine jesu predlozi NA i U.

Kako dete uči predloge?

Učenje predloga se uglavnom odigrava “neprimetno”, tako što deca postepeno usvajaju doživljaje iz različitih situacija. Kada se radi o deci sa smetnjama u razvoju, predlozi znaju predstavljati problem i potrebno je dodatno simulisati njihovo usvajanje i razumevanje. Da bi dete usvojilo određeni predlog potrebno je da ima iskustvo koje će prvo stići doživljajem sebe i svog tela, a zatim i dok se preće po prostoru.

  • Primer 1
    Da bismo dete naučili predlog NA pokazaćemo mu i dodirnuti predmet koji se nalazi na njemu uz opis: ” Ovaj džemper je NA tebi.” – ovde bih dodala da kada je reč o deci kod koje su sumnja na autizam (ili pervazivni poremećaj) ili su senzorno osetljiva, prilikom vežbe ove vrste ćemo proširiti opis tj. doslovno opisati šta radimo sa naglaskom na predlog: “Sada ću da dodirnem ovaj džemper koji se nalazi NA tebi.”
  • Primer 2 
    Da bismo dete naučili predlog ISPRED u u odnosu na njegovo telo pomoćićemo se stolicom (ili nekim drugim predmetom tako što ćemo ga pomerati u prostoru) ili našim telom. Stojimo prvo pored deteta, zatim mu kažemo: “Ja ću sad stati ISPRED tebe.” Jako je važno da pratimo da li nas dete sluša, odnosno da li njegova pažnja na našem telu, jer će samo ukoliko vidi da se mi pomeramo uvideti da smo ISPRED. Kada dete vidi da smo ISPRED njega, zadajemo njemu zadatak: “A sada ti stani ISPRED mene.” Ukoliko je potrebno kao i u prethodnom primeru opis  radnje sa akcentom na predlog ćemo proširiti: “Ja ću sada da se pomerim i da stanem tako da budem ISPED tebe. Ja sam se pomerila i stojim ISPRED tebe.”

Pored iskustvenog učenja, u savladavanju predloga mogu pomoći kartice. Kako biste skinuli materijal (kartice za štampu) potrebno je da kliknete na sliku ispod.

67225_670777226363425_3265928992126627024_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.