Šta je RIO (DIR)/Floortime metod?

RIO (DIR ®) / Floortime ™ je model učenja putem detetovih osećanja i interesovanja koji omogućavaju različitim delovima uma i mozga da rade zajedno i da uspešno izgrade više nivoe socijalnih, emocionalnih i intelektualnih sposobnosti.

Ovaj metod ističe ključnu ulogu roditelja i drugih članova porodice u samom procesu, jer smatra da je njihov odnos sa detetom neophodan za detetov razvoj. DIR model uključuje ove važne komponente i tokom rada sa detetom radimo na sve tri komponente istovremeno:

  • R – Razvoj (D – Developmental)
    Svako dete savladava različite faze emocionalnog, socijalnog i intelektualnog razvoja. Prve tri faze označavaju detetovu sposobnost da doživi svet oko sebe i pritom ostane smireno i zainteresovano. Ostale faze označavaju sposobnost deteta da komunicira na složeniji način sa svojom okolinom, i da pritom iskazuje svoje emocionalne ideje, razmišlja na logičan način, i na kraju, da razmišlja o sebi na reflektivan način.
  • I – Individualne razlike (I – Individual differences)
    Ovaj deo modela naglašava da je svako dete različito, odnosno da ima jedinstveni način na koji prima, obrađuje i odgovara na raznorazne senzorne nadražaje iz svoje okoline, kao što su zvuk i dodir, a saim tim i planiranje svojih radnji. Postoje deca koja su preosetljiva na zvuk ili pak nedovoljno osetljiva na dodir. Važno je upoznati individualni profil svakog deteta sa kojim se radimo.
  • O – Odnosi ( R – Relationship-based)
    Kako bi dete savladavalo razvojne faze, potrebno je da izgradi odnos sa roditeljima, članovima porodice, starateljima, terapeutima, vršnjacima i ostalima, koji usmeravaju ove na emocijama utemeljene interakcije zavisno od detetovog individualnog profila, kao i njegovim slabim i jakim stranama. Dete koje učestvuje u dvosmernoj komunikaciji sa svojom majkom, razvija svoje govorne, ali ujedno i motorne, perceptivne, senzorne, kognitivne i socijalne veštine.

Specifična tehnika ovog metoda je Floortime. Floortime ™ je specifična tehnika koja prati prirodne emocije (osećanja) i interese deteta, a istovremeno pruža detetu izazov da razvija svoje socijalne, emocionalne i intelektualne kapacitete.

Šta je tačno floortime?

Kao što samo ime govori, za vreme floortime-a spuštamo se na pod i igramo se sa detetom, ali na “poseban” način. U ovoj tehnici igra pobuđuje interesovanje deteta, navodi ga na povezivanje sa vama i izaziva ga da bude kreativno i spontano, a samim tim ono intelektualno i emocionalno napreduje.
U toku ove tehnike, radimo tri stvari:
1. provodimo vreme sa detetom  (povođenje),
2. izazivamo ga da bude kreativno i spontano (izazivanje),
3. proširujemo radnju i interakciju kako bi igrom bila obuhvaćena sva (ili gotovo sva) čula deteta i njegove motoričke veštine, a uz to i različite emocije (proširivanje).

Ono što je važno zapamtiti jeste da je dete ono koje ima glavnu ulogu, mi smo tu da bismo pratili njegova interesovanja i emocije.

Kada se dete nalazi na nivou rešavanja problema, često su mu potrebni blagi izazovi kako bi ga naveli da razvija svoje nivoe mišljenja. Detetu mižemo da postavljamo pitanja šta bi trebalo uraditi sledeće (a ne reći mu šta da uradi), glumiti da mi ne znamo kako nešto funkcioniše kako bi nam dete pokazala kako nešto radi – kako bi njega/nju naveli da nam iznese svoje ideje. Na ovaj način  detetu se razvija mišljenje (kognicija), motorika i govor, a emocionalno je zadovoljeno jer nije osujećeno u njegovim namerama već mu je pružen podstrek.

Koristan web sajt – http://www.stanleygreenspan.com/portal/free-parent-course

Jedna od metoda u mom radu sa decom jeste floortime, sve dodatne informacije o tretmanu možete dobiti klikom na polje tretman i kontakt.

Literatura:
S.A.Grinspen & N.T.Grinspen – Drvo učenja

https://www.stanleygreenspan.com/swf/The%20DIR%20Floortime%20Model.pdf

 

One thought on “RIO(DIR)/Floortime metoda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.